معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار:


معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار يزد بر اهميت نقش آفريني تشكل های دانشجويی در جامعه تاكيد کرد و گفت: تشكيل مجمع تشکل‌های دانشجویی از هر گرایشی زمينه انسجام بخشی به فعاليت های دانشجويی را فراهم می سازد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نمايندگان تشكل هاي دانشجويی اصلاح طلب استان با معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار ديدار کردند و در راستای نقش آفريني دانشجويان در موضوعات مختلف جامعه به تبادل نظر پرداختند.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در اين ديدار بیان کرد: مهم‌ترین مشخصه فعالیت‌های دانشجویی، مطالبه گری و حرکت بر مدار منافع مردم است و فعالیت دانشجو به عنوان قشر پيشرو جامعه همیشه مبتني بر نوعی آينده نگري بوده است.
«محمدعلي طالبي» افزود: بيان خواسته ها و تقويت حس مطالبه گري در جامعه ارزشمند است و ارائه راه حلي مبني بر تشكيل مجمع دانشجويان اصلاح طلب استان به عنوان راهكاري براي انسجام بخشي به فعاليت تشكل هاي دانشجويي رويكردي ارزشمند و شايسته توجه مي باشد.
طالبي ادامه داد: نبايد توان و نگاه هاي دانشجويي در فضاي داخل دانشگاه محدود باقي بماند کما اینکه در تاريخ اين سرزمين اثرگذاري فعاليت هاي دانشجويي بسيار بالا بوده و بسياري از حركت هاي اصلاحي و جريان هاي فكري از دانشگاه شكل گرفته و شروع شده است.
معاون سیاسی، ‌امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: بايد با همفكري و كمک يكديگر اين جايگاه تاثيرگذار را تقويت كنيم كه ايجاد مجمع تشكل هاي دانشجويي اصلاح طلب و ساير تشكل هاي سياسي و اجتماعي فعال در عرصه دانشگاه مي تواند نتايج خوبي به همراه داشته باشد.
وي خاطرنشان كرد: نه تنها دانشجويان اصلاح طلب بلكه تمام گروه ها و گرايش هاي سياسي دانشجويي و فعال را مورد حمايت قرار داده و تشكيل مجمع مي تواند پايگاه خوبي براي همگرايي و انجام برنامه هاي وسيع تر در اين زمينه را فراهم آورد.


وظيفه ما ايفای نقش در جايگاه حاميان مردم و منافع ملی است


طالبی با تاكيد بر حفظ منش، ديدگاه و اعتقاد براي حركت در مسير منسجم، ‌گفت: وظيفه همه ما اين است که علاوه بر ايجاد فضايی مناسب تر براي فعاليت هاي سياسي به پيگيري مطالبات دولت از يكسو و ايفاي نقش در جايگاه حاميان مردم و منافع ملي ورود پيدا كنيم و در اين عرصه هيچ گروهي بر ديگري ترجيح ندارد و وظيفه اي همگاني است.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان بيان كرد: جايگاه قشر دانشجو در متن جامعه و مردم است، در راستاي بهره مندي از اين جايگاه و ايفاي نقش فعالانه در عرصه هاي مختلف نيازمند تلاش جدي هستيم و اميد است تشكيل مجمع دانشجويان اصلاح طلب در استان نويدبخش حركتي ماندگار در اين زمينه باشد.
گفتني است نمايندگان تشكل هاي دانشجويي اصلاح طلب ‌استان نيز در اين نشست به بيان مشكلات و دغدغه هاي پيش روي دانشجويان در توسعه فعاليت ها و اثرگذاري اجتماعي پرداختند و حمايت دستگاه هاي اجرايي و نظارتي استان به ويژه در حوزه دانشگاه را براي بهبود شرايط و رونق برنامه هاي دانشجويي گروه هاي مختلف خواستار شدند.
 


آدرس کوتاه :