استاندار یزد و معاونان استاندار با تعدادی از مردم و مراجعان به استانداری ملاقات کردند، ‌از مسائل آنها مطلع شدند و دستورات لازم برای حل مشکلات مردم صادر شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، ‌با توجه به برگزاری ملاقات های عمومی استاندار یزد و معاونان استاندار در روزهای یک شنبه هر هفته، ‌این هفته نیز ملاقات مردمی در دفتر استاندار یزد برگزار شد.
در این ملاقات ها که برخی از مدیران استان نیز حضور داشتند، درخواست کنندگان و مراجعان مسائل خود را ‌با استاندار یزد و معاونان استاندار مطرح کردند و دستورات لازم برای رفع مشکلات و بررسی مباحث مطرح شده صادر شد.
 


آدرس کوتاه :