با حكمي از سوي استاندار يزد معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري اردكان منصوب شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،با حكمي از سوي « محمود زماني قمي» استاندار يزد «عليرضا جديدي اردكاني» به سمت معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري اردكان منصوب شد.
درمتن اين حكم آمده است:
با عنايت به پيشنهاد فرماندار محترم شهرستان اردكان و نظر به سوابق،تعهد و تجربيات ارزنده جنابعالي،به موجب اين حكم به سمت معاون برنامه ريزي و هماهنگي امور عمراني فرمانداري اردكان منصوب مي شويد.
اميد است با توكل به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولي عصر (عج) در پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلامي و سياست ها و برنامه هاي دولت تدبير و اميد موفق و مويد باشيد و نهايت سعي و تلاش خود را در انجام وظايف و امور محوله طبق ضوابط و مقررات مربوط مبذول نمائيد.
*خبرنگار:فاطمه شريفي
 
آدرس کوتاه :