مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت استانداري يزد خبر داد:


نشست هماهنگي دستگاه هاي اجرايي درخصوص راه اندازي زون دولت الكترونيكِ سيزدهمين نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان برگزار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، «محمدحسین زارع» مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت استانداري يزد، در دومين نشست هماهنگي دستگاه هاي اجرايي استان درباره راه اندازي زون دولت الكترونيك، نمايشگاه فناوري اطلاعات را فرصت مناسبي براي دستگاه هاي اجرايي جهت نمايش خدمات الكترونيك خود به مردم دانست و هدف از راه اندازي زون دولت الكترونيك را مشاركت حداكثري، منسجم و يكپارچه ادارات در نمايشگاه عنوان كرد.
زارع هدف دوم را كاهش هزينه هاي شركت در نمايشگاه به علت استفاده از فضاي اشتراكي بيان نمود.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز به شاخص EGDI  اشاره و عنوان كرد: در اين شاخص رتبه كشور در سال 2016 در دنيا 106 و در سال 2018 با 20 پله صعود به 86 رسيده است و اين ارتقا حاصل زحمات دستگاه هاي دولتي در ارائه خدمات الكترونيك به مردم بوده است.
«جعفر رحماني» دولت الكترونيك را عامل شتاب دهنده در تحول اداري كشور عنوان كرد و افزود: اين مهم مي تواند افزايش بهره وري، كيفيت و سرعت خدمات، كاهش فساد و افزايش رضايت مردم را در بر داشته باشد.
رحماني ضمن تشكر از اقدامات صورت گرفته در راه اندازي زون دولت الكترونيك، از دستگاه هاي اجرايي استان خواست در اين نمايشگاه خدماتي را كه مردم با آن سر و كار دارند ارائه نموده و از ارائه ساير اقدامات ادارات در حوزه فناوري اطلاعات خودداري كنند تا براي مردم جذابيت داشته باشد.
در پايان اين نشست نماينده سازمان عامل منطقه ويژه علم و فناوري به تشريح برنامه هاي اين سازمان در مورد راه اندازي زون دولت الكترونيك، دولت هوشمند و شهر هوشمند و مسائل اجرايي آن پرداخت و سپس نمايندگان ادارات استان نقطه نظرات خود را در اين خصوص مطرح و امكانات مورد نياز خود را جهت حضور در نمايشگاه اعلام نمودند.
گفتني است سيزدهمين نمايشگاه فناوري اطلاعات و ارتباطات استان از تاريخ 12 تا 16 دي ماه سال جاري در محل نمايشگاه هاي بين المللي استان يزد برگزار خواهد شد.

*خبرنگار: مجيد وفائي شاهي*
*عكس: رضا زارع*
 


آدرس کوتاه :