مدیرکل روابط عمومی استانداری یزد با اشاره به برخی خبرها در خصوص ممنوعیت اسکان در بعضی روستاهای ییلاقی یزد گفت: اگرچه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در این رابطه مصوبه ای نداشته است لیکن بنا بر ضرورت منازل در حاشیه رودخانه های روستاهای ده بالا و طزرجان تخلیه شده است.

  به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،علی صالحی با بیان این که با توجه به آمادگی ایجاد شده در دستگاههای اجرایی هیچ گونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد افزود: با توجه به احتمال عدم دسترسی به مناطق بالا دست روستایی ، عدم اسکان و تردد مردم عزیز به این نواحی اتخاذ شده است و این اقدامات جنبه احتیاطی دارد.
وی از مردم خواست از هر گونه تردد غیرضرور در مناطق ییلاقی و کوهستانی جدا خودداری نمایند.
آدرس کوتاه :