استاندار يزد:


استاندار يزد با تاكيد بر فعال سازي قابليت هاي مختلف شوراي برنامه ريزي و توسعه گفت: مسير توسعه استان نيازمند مرور،بازنگري و برنامه ريزي اثربخش است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،يازدهمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با دستور كار ارائه نتايج ارزيابي دستگاه هايي اجرايي در سال 96،توزيع اعتبارات جرايم رانندگي-كمک هاي فني اعتباري تبصره 18 و بررسي پيشنهادات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه گفت:شوراي برنامه ريزي و توسعه بايد تجسم عيني عنواني باشد كه بر خود دارد زيرا در موضوع توسعه استان نيازمند مرور و بازنگري براي تدوين يك برنامه مناسب هستيم كه نقش اين شورا و فعال سازي كارگروه هاي زير مجموعه بسيار پر رنگ است.
« محمدعلي طالبي» افزود: الگوي حكمراني خوب مي تواند مبناي بسياري از فعاليت هايي كه در حوزه هاي اقتصادي،سياسي، اجتماعي و اداري انجام مي شود قرار گيرد تا بتوان علاوه بر ايجاد اثربخشي؛ زمينه شفافيت، پاسخگويي،قانون مداري و مسئوليت پذيري را بالا برده و عرصه مشاركت بهتري نيز براي مردم فراهم شود.
طالبي بيان كرد:براي ايجاد اشتغال و توسعه استان مي توان از حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات و ظرفيت هاي شاخص به ويژه در بخش خصوصي بهره مند شد و فعاليت هايي كه بازتاب دهنده پتانسيل علم و فناوري هستند نيز استان را براي توسعه بدون مصرف آب زياد،آلايندگي زيست محيطي و برخي مسائل اجتماعي اميدوار مي كند.
عالي ترين مقام اجرايي استان يادآور شد: هر نوع حمايت، زمينه سازي يا پرداخت تسهيلاتي كه صورت مي گيرد بايد اشتغال فارغ التحصيلان بومي استان را مورد توجه قرار دهد تا علاوه بر بهبود شرايط اشتغال توانمندي هاي علمي و تخصصي نيز فعال شوند.


*حسابداري مميزي بر ثروت استان يزد در بخش هاي مختلف صورت گيرد


نماينده مردم يزد و اشكذر درمجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر ضرورت شفافيت در نظام اداري و مالي استان با توجه به پيشينه اعتباري مردم يزد در فرهنگ ملي بيان كرد:حركت به سمت دولت الكترونيك يكي از مهم ترين زيرساخت ها و عناصر شفافيت و سرعت بخشي به توسعه استان است.
«سيدابوالفضل موسوي» افزود:براي پيشرفت استان لازم است به دارايي هاي موجود و يا قابل جذب رجوع كنيم و ثروت استان را بر اساس حسابداري مميزي به شكلي دقيق ارزيابي و مورد استفاده قرار دهيم.
موسوي گفت: دو عنصر مديريت ميليمتري بودجه و دارايي هاي استان در پیشبرد اهداف پيشرو و جذب همراهي مردم و نخبگان در راستاي برنامه ريزي و اجراي امور ما را در مسير مناسبي قرار مي دهد و در غير اين صورت هرگز نمي توان با تكيه بر بودجه هاي دولتي به تمام نيازها پاسخ مناسب داد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :