شناسه : 103292196
جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور:


جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور در همايش و كارگاه آموزشي تخصصي كارشناسان و رابطان پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرايي استان يزد، مركز ملّي زنده ياد جوكار يزد را مركزي بي نظير در كشور در مقابله با تهديدات در حوزه CBRNE دانست و گفت: اين مركزخيّري مي تواند پايلوت آموزشي ومهارت آموزي پدافند غيرعامل كشور باشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز دوشنبه 18دي ماه دومين همايش و كارگاه تخصصي كارشناسان و رابطان پدافند غيرعامل دستگاه هاي اجرايي استان يزد با حضور "سردار علي اصغر زارعي"جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور، "سردار غلامعلي حيدري" معاون بسيج و امور استان هاي سازمان ومعاونان سازمان پدافند با موضوع "مقابله با تهديدات نوين و حفاظت از سرمايه هاي ملي "در مركز ملّي آموزشي و مهارت آموزي زنده ياد جوكار يزد برگزار شد.
جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور در اين همايش با تاكيد بر اينكه جامعه ما بايد در مقابله با حوادث، مخاطرات و تهديدات شيميايي، بيولوژيك، راديواكتيو و هسته اي آگاهي مطلوب را كسب نمايد، بيان كرد: مركز ملّي زنده ياد جوكار يزد مركزي بي نظير در كشور و كم نظير در منطقه است و اين مركز خيّري مي تواند پايلوت آموزش و مهارت آموزي پدافند غيرعامل كشور باشد.
"سردار علي اصغر زارعي" ادامه داد: اين مركز در استان يزد همچنين مي تواند الگويي باشد براي اينكه خيّران در حوزه پدافند غيرعامل سرمايه گذاري كنند و فرهنگ و آگاهي مردم را در اين حوزه ارتقا دهند.
"سردار زارعي" افزود: سرمايه گذاري در اين حوزه حركتي جديد، علمي و جذاب است و هرچه آگاهي مردم را در حوزه پدافند غيرعامل افزايش دهيم، آسيب پذيري كشور در مواقع بحراني ودر برابر مخاطرات طبيعي و تهديدات دشمنان كاهش مي يابد.


آمادگي برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزه پدافند غيرعامل


"محمدصادق طهماسبي" مديركل پدافند غيرعامل استانداري يزد و دبير شوراي پدافند استان نيز در اين همايش آموزشي گفت: با افتتاح مركز خيّري و مهارت آموزي "زنده ياد محمدعلي جوكار" در منطقه آزادشهر يزد و باتوجه به فراهم شدن زيرساخت هاي لازم ،آمادگي كامل داريم تا همه دوره هاي آموزشي در اين حوزه را به صورت ملي در اين مركز برگزار كنيم.
گفتني است در ابتداي اين همايش جانشين سازمان پدافند غيرعامل كشور وهيئت همراه از نمايشگاه عكس و پوستر پدافندغيرعامل بازديد كردند.