معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد بر تقويت نگاه نظارتي و پيگيري اقدامات از سوي دستگاه هاي اجرايي براي ساماندهي بازار تاكيد و گفت:مردم نسبت به فضاي رواني ايجاد شده در بازار آگاهانه برخورد كنند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،ستاد تنظيم بازار استان  با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد تشكيل جلسه داد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد بيان كرد:بر اساس برخي محدوديت ها كشور با مشكلات اقتصادي روبه رو شده است اما متاسفانه از سوي ديگر فضاي رواني غيرواقعي نيز در بازار تزريق مي شود كه در صورت واكنش نامناسب از سوي جامعه آثار مخربي به همراه خواهد داشت.
«علي زيني وند» افزود:مردم نسبت به فضاي رواني ايجاد شده در بازار آگاهانه برخورد كنند و با  توجه به ذخائر استراتژيك كالا و ارز در نظر گرفته شده براي واردات كالاهاي ضروري برخي شايعات طرح شده تنها براي تشديد مشكلات و سودجويي عده اي در بازار است.
زيني وند خاطرنشان كرد:براي تامين گوشت قرمز مورد نياز استان با توجه به اينكه در اين حوزه توليد كننده محسوب نمي شويم،ظرفيت هاي واردات گوشت گرم و سرد توسط دستگاه هاي متولي شناسايي شده و در اين زمينه اقدام مي شود.
معاون استاندار يزد ادامه داد:از سوي ديگر براي تعيين نرخ مصوب  گوشت جلسات كارشناسي در حال انجام است  و البته دستگاه هاي نظارتي نيز با متخلفان و گرانفروشي به صورت جدي برخورد كنند.
وي گفت:همانطور كه گوشت مورد نياز دهه اول محرم تامين و توزيع شد برنامه هايي براي اربعين حسيني و تامين نيازواحدهاي سلف دانشگاهي نيز در نظر گرفته شده است و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد.
زيني وند تشريح كرد:در حوزه آرد و نان نيز مسائل ارائه شده از سوي اين صنف مورد قبول و نيازمند به حل و فصل مي باشد اما براي جلوگيري از افزايش قيمت نان حساسيت و توجه ويژه اي وجود دارد كه دولت در حال طراحي بسته هاي حمايتي براي اين صنف است تا اتفاقات اخير بر قيمت نان اثر گذار نباشد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار يزد شناسايي و برخورد با واحدهايي كه خودسرانه نسبت به افزايش قيمت نان اقدام كرده اند را از دستگاه هاي مربوطه خواستار شد و اظهار داشت:با محوريت سامانه توزيع لاستيك در استان،نياز رانندگان فعال در حوزه آرد و نان نيز در اولويت قرار مي گيرد.
گفتني است در اين جلسه گزارشي از روند فعاليت دستگاه هاي نظارتي و اقدامات انجام شده براي ساماندهي بازار از سوي نهادهاي مختلف ارائه و بر تسهيل شرايط دسترسي مردم به كالاهاي مورد نياز و نظارت بر قيمت ها نيز تاكيد شد.

*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:حسن کرمی
 


آدرس کوتاه :