با حکم وزیر کشور؛


با حکم دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، محمدعلی طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری یزد منصوب گردید.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، متن حکم وزیر کشور خطاب به محمد علی طالبی بدین شرح است:
به موجب این حکم جنابعالی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست استانداری یزد منصوب می نمایم. توفیق شما را در انجام امور و وظایف محوله از درگاه پروردگار قادر متعال خواستارم.
آدرس کوتاه :