شناسه : 96439050
استاندار يزد در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تاكيد كرد؛


استاندار يزد گفت: يكي از مهمترين نكاتي كه در حوزه برنامه ريزي و ارائه رشته هاي تحصيلي در مراكز آموزش عالي استان بايد بدان توجه شود، لزوم همخواني رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي شغلي موجود در استان است چرا كه قطعا مراكز آموزش عالي بايد با توجه به ظرفيتها و پتانسيلها و نيازهاي موجود در بازار كار استان و كشور، به تربيت دانشجويان بپردازند تا در آينده با مشكل فارغ التحصيلان بيكار مواجه نباشيم.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سيد محمد ميرمحمدي پيش از ظهر سه شنبه 21 شهريورماه 1396 در ششمين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سالجاري كه در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد، از همه مديران و دستگاه هاي اجرايي و برنامه ريز استان خواست تا در تنظيم و تدوين سندهاي توسعه و برنامه هاي چشم انداز استان، تنها به مباحث توصيفي اكتفا نكنند و بر محور كار تحقيقاتي و پژوهشي و آمار صحيح و نتيجه گيري مناسب، نسبت به تنظيم اين اسناد اقدام نمايند.
استاندار يزد در ابتداي اين جلسه، از ارائه گزارشات مدير كل آموزش و پرورش و رييس دانشگاه يزد در خصوص آخرين وضعيت مدارس و مراكز آموزش عالي استان در آستانه شروع سال تحصيلي جديد، تقدير كرد و گفت: رشد پنج و دو دهم درصدي دانش آموزان مقطع ابتدايي در استان، امر قابل توجهي است كه بايد نسبت به آن آينده نگري و برنامه ريزي لازم صورت گيرد تا در سالهاي آتي بتوانيم مناسب با اين رشد جمعيت، امكانات كمي و كيفي خود را طراحي كنيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به گزارش ارائه شده از سوي رييس دانشگاه يزد، خاطر نشان نمود: بايد تمام موارد موجود در گزارشات اينچنيني اعم از افزايش يا كاهش دانشجويان، موارد كمي و كيفي و ديگر مسائل مرتبط با حوزه آموزش عالي، بر مبناي تجزيه و تحليل و تحقيق و پژوهش مناسب عنوان شده و همراه با ارئه راهكار باشد تا منجر به اخذ تصميمات راهگشا و اصولي شود.
رييس شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در ادامه با بيان اين نكته كه " در برنامه ريزي در حوزه آموزش عالي استان بايد به اين نكته توجه لازم صورت گيرد كه مابين ورودي و خروجي دانشجويان و رشته هاي مورد نياز، توازن و تعادل لازم برقرار شود" خاطر نشان كرد: مجموع اين موارد و نتيجه گيري حاصل از اين تحقيقات و بررسي ها، ميتواند چشم انداز مناسبي از وضعيت آموزش عالي استان در اختيار ما بگذارد تا بتوانيم بر اين مبنا برنامه هاي آتي اين حوزه در استان را تدوين و عملياتي كنيم.
ميرمحمدي تاكيد كرد: يكي از مهمترين نكاتي كه در حوزه برنامه ريزي و ارائه رشته هاي تحصيلي در مراكز آموزش عالي استان بايد بدان توجه شود، لزوم همخواني رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي شغلي موجود در استان است چرا كه قطعا مراكز آموزش عالي بايد با توجه به ظرفيتها و پتانسيلها و نيازهاي موجود در بازار كار استان و كشور، به تربيت دانشجويان بپردازند تا در آينده با مشكل فارغ التحصيلان بيكار مواجه نباشيم.
استاندار يزد در ادامه افزود: متاسفانه گاه مشاهده مي شود كه ميزان تخصص و كارامدي افراد،  تنها با مدرك تحصيلي آنها ارزيابي مي شود در حاليكه اگر كسي از كارامدي، مهارت و دانش لازم در رشته ها و عرصه هاي مختلف برخوردار نباشد، نميتواند جذب بازار كار شود و به همين منظور است كه همواره به ارتقاء سطح كيفي مراكز آموزش عالي تاكيد مي شود.
وي خاطر نشان كرد: هم اكنون دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با 20 درصد افزايش پذيرش دانشجو مواجه است و اين امر بايد مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد و نتايج آن جهت بهره برداري ديگر مراكز آموزش عالي و ارتقاء سطح كمي و كيفي دانشگاه ها اعلام شود تا از تجربيات و اقدامات صورت گرفته در اين دانشگاه، براي جذب دانشجويان در ديگر مراكز آموزش عالي استان نيز استفاده گردد.
ميرمحمدي خطاب به دست اندركاران حوزه آموزش عالي استان گفت: در حوزه بررسي مباحث مربوط به آموزش عالي، بايد با نگاه ملي و بين المللي به برنامه ريزي و رفع مشكلات پرداخت و طبيعي است كه دانشجويان و متقاضيان انتخاب رشته، مراكزي را براي ادامه تحصيل در اولويت انتخاب قرار خواهند داد كه هم از منظر كيفي و هم از لحاظ امكانات و تجهيزات در رتبه مناسبي قرار داشته و محيط تحصيل در آن شهر نيز از نظر جاذبه هاي تفريحي، فضاي سبز، امنيت عمومي و ايجاد احساس آرامش و رضايت در افراد، محيطي مناسب و مورد پذيرش باشد و بنابراين همه اين مسائل به هم مرتبط است و در جذب دانشجو نقش بسزايي دارد.
عالي ترين مقام اجرايي استان آنگاه به موضوع  فضاهاي مازاد دانشگاهي استان اشاره كرد و تاكيد نمود: پيشنهاد ميكنم اين موضوع مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت امكان، فضاهاي مازاد در مراكز آموزش عالي سراسر استان به فعاليتهاي مرتبط با حوزه فناوري و پژوهشي اختصاص يابد چرا كه رونق اين فعاليتها، هم با فضاي علمي دانشگاه ها همخواني دارد، هم هزينه هاي مرتبط با انجام امور تحقيقاتي مراكز آموزش عالي را كاهش مي دهد و هم در ارتقاء سطح كيفي دانشگاه ها موثر است.
ميرمحمدي سپس به موضوع مطروحه در گزارش ارائه شده از سوي رييس دانشگاه يزد در خصوص ايجاد زمينه لازم براي جذب دانشجويان خارجي در مراكز آموزش عالي استان اشاره كرد و گفت: بايد زيرساختها و مقدمات لازم براي انجام اين امر فراهم و پيش بيني شود چرا كه اين مهم، براي استان مفيد فايده است و هر كدام از اين دانشجويان مي توانند به عنوان سفراي فرهنگي ما در كشورهاي خود نقش آفريني كنند و فرهنگ و آداب و سنن و ظرفيتهاي ارزشمند ديار ما را در كشور خود تبليغ نمايند و از اين طريق به روند جذب گردشگر براي استان نيز كمك كنند.
استاندار يزد با اشاره به طرح موضوع مشكل وجود فارغ التحصيلان بيكار در استان خاطر نشان نمود: اولا بايد فرهنگ كار در ميان فارغ التحصيلان نهادينه شود تا بيكاري نوعي ضد ارزش تلقي شده و همه تنها به دنبال كاردولتي يا پشت ميز نشيني نباشند و تلاش خود را با تكيه بر خلاقيت و خودباوري در عرصه هاي مختلف به كارگيرند و البته دولت هم بايد حمايتها و زمينه سازيهاي لازم را در اين خصوص معمول دارد و ثانيا امكان استفاده از توان و دانش فارغ التحصيلان مراكز آموزش عالي استان در حوزه هاي مربوط به فناوري و مباحث مرتبط با امور تحقيقي و پژوهشي نيز در قالب ارائه يك طرح جامع، مورد بررسي قرار گيرد.
ميرمحمدي سپس خاطر نشان نمود: ويژگيهاي ارزشمندي چون توليد علم، ايجاد سرمايه انساني و اجتماعي و نقش آفريني مراكز آموزش عالي در رونق اقتصادي استان، براي ما حائز اهميت است و اميدوارم مديران مراكز آموزش عالي استان به اين مباحث توجه ويژه داشته و دانشگاه را به موتور محركه جامعه و مركزي براي ايجاد تحول، پويايي و رشد و بالندگي بيش از پيش استان بدل كنند.
استاندار در پايان از دست اندركاران مراكز آموزش عالي استان خواست تا مسائل و مشكلات مرتبط با اين حوزه را به همراه ارائه راهكار واقع نگر و عملياتي در قالب پيش نويسي ارائه نمايند تا به هيات دولت منعكس شده و نسبت به رفع اين مشكلالت اقدام لازم صورت گيرد.
گفتني است" ارائه گزارشي از برنامه هاي آموزش و پرورش استان در سال تحصيلي جديد"،" ارائه گزارشي از وضعيت آموزش عالي استان"،" پيشنهادات كارگروه تخصصي آمايش سرزمين، آمار، محيط زيست و توسعه پايدار، بررسي سند توسعه شهرستان ابركوه" و" پيشنهادات كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي"؛ دستور كار ششمين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سالجاري بود.
لازم به ذكر است در پايان اين نشست و با راي مثبت اعضاء،‌" اختصاص ساختمان اداري- كه قبلا در اختيار صنايع دستي استان بوده-، به مركز اسناد و كتابخانه ملي استان، با همكاري مركز حفظ آثار و ارزشهاي دفاع مقدس استان"، به عنوان يكي از مصوبات اين جلسه اعلام شد.