مديرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد تاكيد كرد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با تاکید بر اجتناب از اقدامات و سیاست های پراکنده در حوزه جوانان اظهار داشت: كاهش آسيب هاي اجتماعي با تقويت مشاركت اجتماعي جوانان و نقش خود مراقبتي از فرزندان در كانون خانواده امكان پذير مي شود.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد،« فخرالسادات خامسي» مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد پيرامون دغدغه هاي نسل جوان و آسيب هاي اجتماعي بيان كرد: مشکلات و معضلات جوانان آن قدر گفته شده که  همه از جمله دولتی و غیر دولتی ها از آن خبردارند اما به طور کلی در حوزه اقتصاد، مهمترین موضوع اشتغال جوانان است و در حوزه فرهنگی موضوع ازدواج جوانان اهميت بالايي دارد.
خامسی با اشاره به افزایش قابل توجه بودجه اختصاص یافته به حوزه های مرتبط با جوانان در سال های اخیر گفت: افزایش بودجه حوزه های مرتبط با جوانان حاکی از توجه  دولت تدبير و اميد به این قشر است كه اقدامات خوبی نیز انجام شده است اما هنوز برنامه و سیاست گذاری دقیقی و منسجمي برای حل مشکلات جوانان در تمام بخش ها و نهادها وجود ندارد و اغلب اقدامات و کارهایی که در حوزه جوانان انجام می شود پراکنده است.
وی با تاکید بر اجتناب از اقدامات و سیاست های پراکنده در حوزه جوانان خاطرنشان كرد: باید در این زمينه برنامه ریزی دقیق و سیاست گذاری صحیح انجام شود و نقشه راهي در این حوزه براي نزديك شدن  بیشتر به هدف و رفع مشکلات جوانان  تدوين شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد در خصوص نقش خانواده ها در رفع مشکلات جوانان گفت: امروزه خانواده ها از نقش خود مراقبتی نسبت به  فرزندان دور شده اند و اغلب حل مشکلات را به دولت واگذار می کنند و انتظار دارند دولت و نهادهای دولتی مشکلاتی که جوانان با آن درگیر هستند را حل کنند این در حالی است که در گذشته این خانواده ها مسئول حل مشکلات جوانان خود بودند.
خامسي برای مقابله با آسیب های اجتماعی  تقویت قدرت ارتباطی و افزایش مشارکت اجتماعی جوانان را ضروری دانست و ادامه داد: افزایش مشارکت های اجتماعی جوانان به دلیل  این که نوعی تمرین ارتباط و تعامل با یکدیگر، مسئولان و اجتماع است ،می تواند نقش بسیار تاثیرگذاری در حل مشکلات جوانان به دست خودشان داشته باشد چرا که خودشان با مشکلات آشنا شده و برای رفع آن تلاش خواهند کرد.
 مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری با اشاره به افزایش فعالیت سازمان های مردم نهاد در سال های اخیر گفت: سامان دهی و هدایت جوانان برای ایفای نقش و مسئولیت اجتماعی  در جامعه تا حد زیادی آن ها را از آسیب های اجتماعی دور خواهد کرد اما اگر به حال خود رها شوند به راحتی جذب هر گروه و یا هر فعاليت مخربي می شوند.
 
آدرس کوتاه :