معاون عمراني استانداري يزد تاكيد كرد:


معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد به همگرايي دستگاه هاي اجرايي متولي و پيمانكار پروژه در فراهم سازي زمينه تكميل و بهره برداري از كنارگذر زارچ-اشكذر تا بهمن ماه سال جاري تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، نشست هم انديشي و برنامه ريزي در راستاي  اتمام پروژه كنارگذر زارچ-اشكذر به رياست « محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد،نمايندگان دستگاه هاي اجرايي موثر و پيمانكار اين پروژه برگزار شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد گفت: با تكميل لايه دوم  آسفالت كنارگذر زارچ-اشكذر و  همچنين محدود كردن دسترسي هاي همسطح به جز دسترسي هاي داراي مجوز قانوني و عبور عرضي به صورت زيرگذر براي حفظ ايمني و ساماندهي مسير فراهم و اين محور مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
«محسن صادقيان» افزود: با توجه به طي شدن زماني قابل توجه از آغاز اين پروژه و ضرورت بهره برداري آن، تابلوهاي راهنما و علائم در ابتداي ميدان الغدير و آخر تقاطع سه راهي طبس به صورت كامل نصب شود و  به مرور با توجه به احتياجات لازم نصب ساير تابلوهاي مورد نظر در اين مسير مورد توجه قرار گيرد.
صادقيان بيان كرد: شركت ساخت و توسعه راه هاي ايران در رابطه با باند دوم يزد-طبس در اين محدوده پيگيري هاي لازم را انجام دهد تا تردد در اين مسير ايمني بيشتري داشته باشد.
گفتني است عمليات اجرايي اين پروژه در سال 87 شروع شده است كه پس از 10 سال همزمان با دهه فجر و در سال جاري  از ميدان الغدير تا سه راهي طبس به بهره برداري خواهد رسيد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :