با تاکید بر گردشگری پایدار؛


اولین جلسه بررسی طرح جامع اکو کمپ های کویری یزد با حضور « محسن صادقیان» معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد ، در جلسه ای با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد و مدیران دستگاه های اجرایی موثر،کلیات طرح جامع اکو کمپ های کویری یزد با تاکید بر توسعه گردشگری پایدار توسط مشاور این طرح  ارائه  و  مورد هم اندیشی و تبادل نظر قرار گرفت.
ایجاد دسترسی مناسب،کنترل و نظارت بر ترددها، ارائه خدمات امدادی ، گسترش فعالیت های مرتبط با گردشگری کویری ،  بررسی تاثیر عبور کمربند شرقی و آزاد راه پیشنهادی در منطقه و همچنین بررسی فعالیت و تردد کامیون های معادن موضوعاتی بود که در جلسه و نسبت به طرح جامع اکو کمپ های کویری یزد مطرح شد تا  مشاور طرح با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به بررسی جنبه های مختلف این موضوعات بپردازد.
گفتنی است طرح جامع اکو پارک کمپ های کویری بر اساس گردشگری و مبانی اولیه اکوتوریسم پایدار می تواند فرصتی مناسب برای تقویت سرمایه گذاری پایدار بر جاذبه های کویری و ایجاد فضایی متفاوت برای گردشگران و علاقه مندان این حوزه را رقم بزند و از سوی دیگر ایجاد کسب و کارهایی متفاوت با اثرگذاری جوامع محلی را به همراه داشته باشد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :