سرپرست استانداري يزد تاکید کرد:


سرپرست استانداري يزد بر اهتمام ويژه شهرداري هاي استان در ساماندهي مسائل اجتماعي تاكيد و اولويت بندي دانش آموزان و مدارس در معرض آسيب را براي آگاهسازي و مبارزه با مواد مخدر خواستار شد.

 سرپرست استانداري يزد بر اهتمام ويژه شهرداري هاي استان در ساماندهي مسائل اجتماعي تاكيد و اولويت بندي دانش آموزان و مدارس در معرض آسيب را براي آگاهسازي و مبارزه با مواد مخدر خواستار شد.
به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، هشتمين نشست شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در سال جاري با حضور « محمد علي طالبي » سرپرست و معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري يزد و اعضاي اين شورا در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
سرپرست استانداري يزد گفت:انتظار مي رود جايگاه مصوبات شوراي هماهنگي و اهتمام و جديت نسبت به اجراي آن ها با حساسیت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.
محمد علي طالبي افزود: شهرداري يك نهاد اجتماعي است و در دنيا نيز رويكرد فرهنگي و مردمي شاكله اصلي  آن محسوب مي شود،بر اين اساس مي طلبد در حوزه آسيب ها به ويژه موضوع مبارزه با مواد مخدر همكاري و فعاليت هاي اثرگذارتري را شاهد باشيم.
طالبي خاطرنشان كرد: در حال حاضر نسبت به رويكرد اجتماعي شوراي شهر  از سوي جامعه و مديريت استان باور خوبي وجود دارد  و اميدواريم بر اين اساس  شهرداري نيز در مديريت جديد به اين سمت حركت كند.
وي اظهار داشت:براي مديريت آسيب ها در حوزه  آموزش و پروش لازم است علاوه بر پوشش عمومي در حوزه مبارزه با مواد مخدر،اولويت بندي براي آگاه سازي ويژه دانش آموزان در معرض آسيب با جذب مشاركت مديران و معلمان  نيز صورت گيرد.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري يزد گفت:.نيروي انتظامي در نوك پيكان مبارزه با مواد مخدر است و مشكلاتي در زمينه خودرو و تجهيزات براي اين مجموعه وجود داردكه با انعكاس مشكلات به تهران و رايزني جهت تعيين  تكليف اين موضوع،اغلب مسائل با اجراي ظرفيت هاي قانوني در سطح ملي قابل حل مي شود.
طالبي در پايان گفت:خوشبختانه دانشگاه با رويكرد  مسئوليت اجتماعي نسبت به موضوع اعتياد و مبارزه با مواد مخدر ورود پيدا كرده است و كميته هاي مختلف اين شورا از ظرفيت و آمادگي دانشگاه استفاده و از آن سو دانشگاه نيز هدايت پايان نامه هاي دانشجويان به اين سمت را زمينه سازي كند.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :