استاندار يزد:


« محمدعلي طالبي» با اشاره به ضرورت فعال سازي شوراي مسكن در استان گفت: نگاه جامعه محور فعاليت هاي سازمان نظام مهندسي باید در شهرسازي جلوه گر شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، در ديدار با اعضاي سازمان نظام مهندسي استان عنوان كرد: در سال رونق توليد قرار داريم  و توليد به معناي عام همه بخش ها را شامل مي شود و صنعت ساختمان، به عنوان محرک حوزه های مختلف با رونق خود میتواند در همه بخش هاي اقتصادي استان اثرگذار باشد.
« محمدعلي طالبي» افزود: شرايط اقتصادي، ظرفيت هاي استان و وضعیت بيكاري به گونه اي است كه علاوه بر بخش صنعت،  بايد به بخش هاي ديگر از جمله بخش خدمات، گردشگري و ساختمان نيز توجه کنیم و از اين جهت يكي از محورهايي كه به استان در شرايط فعلي كمك می كند بخش ساختمان است.
وی ادامه داد: این بخش مخصوصا با ظرفيت هايي كه از منظر نیروی انسانی متخصص و ماهر از آن بهره مند است، مي تواند نقش موثری را در استان و كشور ايفا كند.
"طالبي" گفت: خدمات فني و مهندسي استان چه در بخش ساختمان چه ساير رشته هاي عمراني بايد در كشور حرفي براي گفتن داشته باشد و شركت هاي فعال و توانمند  از سرمايه اجتماعي استان و اعتمادي كه به نيروي هاي كاري آن وجود دارد حداكثر بهره برداري را بکنند.
وي خاطرنشان كرد: شهرسازي موضوعي  بسيار مهم است چرا که شهر به منزله يك موجود زنده است كه علاوه بر ساختمان سازي ، جنبه هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي نیز باید در آن لحاظ شود و يكي از  همین جايگاه هايي كه نیاز به توجه دقیق دارد، سازمان نظام مهندسي ساختمان است.
استاندار يزد افزود: روح اجتماعي فعاليت هاي مربوط به سازمان نظام مهندسي بايد در شهرسازي جلوه گر شود و امروز اين گفتمان را در مديران شاهد هستيم و بخش خصوصي نيز بايد هم نوايي لازم را با اين جريان داشته باشد تا بتوانيم فرایند شهرسازي موثري را با توجه به ابعاد مختلف زندگي در شهر به پیش ببریم.
"طالبي" يادآور شد: وضعيت استان در حوزه نظارت قابل تامل است و ضروريست  چالش ها و آسيب هاي نظارتي در زمينه وظايف و اختيارات نظام مهندسي ديده و كار نظارتي تقويت شود و اين مسئوليت به عهده همه ماست كه نسبت به كيفيت ساختمان سازي در شهرها حساس باشيم.
وي بيان كرد: هماهنگي هاي بين بخشي می تواند زمينه كار در حوزه صنعت ساختمان را تقويت كند و از سوی دیگر رصد مشكلات و زمينه سازي حضور پيمانكاران بومي در استان نیز لازم است.
عالي ترين مقام اجرايي استان در پايان گفت: فعال سازی شوراي مسكن استان برای  هم انديشي با تشكل هاي بخش خصوصي و انجام سياست گذاري هاي مناسب در دستور کار قرار می گیرد تا بتوان در این حوزه ظرفيت شهرستان ها را نیز فعال و به کار گرفت.

عکاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :