معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد خواستار شد:


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در شورای هماهنگی ترافیک استان خواستار تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی جامع از تصادفات درون شهری و برون شهری و نقاط حادثه خیز استان بر بستر ‌GPS و GIS شد.

‌به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست "محسن صادقیان" معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضای این شورا در استانداری یزد برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این نشست با اشاره به اهمیت شناسایی نقاط حادثه خیز برون شهری و درون شهری در استان، تأکید کرد: از اولویت های اصلی شورای هماهنگی ترافیک استان رفع نقاط حادثه خیز است.
"محسن صادقیان" خواستار تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی جامع نقاط حادثه‌خیز استان و تصادفات درون شهری و برون شهری بر اساس نرم افزار بر مبنای ‌GIS و GPS در جلسه آینده شورای ترافیک استان شد.
وی افزود: برای  نقاط حادثه خیز استان باید بر مبنای علمی، ‌مختصات مکانی و اطلاعات و داده ها تصمیم بگیریم و اظهارنظرهای ما در شورای ترافیک استان همراه با دیدگاه های کارشناسی و نگاه فنی باشد.
صادقیان در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: اگر برای ساماندهی ترافیک استان پروژه‌های عمرانی در سطح شهر انجام می شود این پروژه‌ها باید پیوست فرهنگی و رسانه ای داشته باشند که به مردم در رابطه با اجرای پروژه ‌و ضرورت انجام پروژه اطلاع رسانی لازم داده شود.
گفتنی است در نشست شورای هماهنگی ترافیک استان گزارشی تحلیلی از تصادفات درون شهری و برون شهری استان یزد در سال ۹۷ مطرح و بیان شد: در ‌آمار فوتی تصادفات درون شهری و برون شهری استان در هشت ماهه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶، با کاهش ۱۳ ‌و شش دهم درصدی روبه رو بوده ایم.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
★‌عکس: ‌رضا زارع★


آدرس کوتاه :