شناسه : 93830569
مديركل پدافند غيرعامل استانداري تاكيد كرد:


مديركل پدافند غيرعامل استانداري يزد ضمن تاكيد بر ضرورت آشنا نمودن نهادهاي اجتماعي و مردمي با حوزة پدافند غيرعامل از طريق برنامه هاي آگاهي بخشي، خواستار برگزاري يك دورة آموزشي با محوريت مسائل مربوط به بيوتروريسم براي دست اندركاران و عوامل اجرايي سفر به عتبات عاليات با توجه به در پيش بودن ايام اربعين حسيني شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،«محمدصادق طهماسبي» در نشست تدوين برنامه هاي آموزشي مشترك اداره كل پدافند غيرعامل استانداري با دانشگاه علوم پزشكي آيت الله شهيد صدوقي(ره) يزد با اشاره به اهميت و جايگاه برنامه هاي آموزشي در حوزة پدافند زيستي و مسائل مربوط به بيوتروريسم گفت: لازم است آمادگي نيروهاي عملياتي و امدادي در برابر تهديدات زيستي و بيوتروريسمي افزايش يابد و علاوه بر تحقق اين مهم، آشنا نمودن سازمان هاي مردم نهاد، شوراهاي محلات يزد، كانون هاي فرهنگي هنري و هيئت هاي مذهبي با حوزة پدافند غيرعامل از طريق برنامه هاي آموزشي امري ضروري است.
دبير شوراي پدافند استان وجود مركز آموزشي و مهارت آموزي پدافند غيرعامل (CBRNE) در استان به عنوان نخستين مركز ملي در اين حوزه را يك پتانسيل بسيارخوب براي آموزش نيروهاي امدادي، عملياتي، كارشناسان و رابطان پدافند غيرعامل استان و كشور دانست و اعلام آمادگي كرد: تمامي دوره هاي آموزشي دستگاه هاي استان در حوزة پدافند غيرعامل در اين مركز آموزشي برگزار شود.
طهماسبي ضمن تشريح برنامه هاي آموزشي اداره كل پدافند غيرعامل استانداري در سال جاري با تاكيد بر تقويت تشكل هاي مردمي براي فعاليت در حوزه پدافند غيرعامل خواستار برگزاري يك دورة آموزشي با محوريت مسائل مربوط به بيوتروريسم براي دست اندركاران و عوامل اجرايي سفر به عتبات عاليات با توجه به در پيش بودن ايام اربعين حسيني شد.
دبير كارگروه بهداشت و درمان در پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه دانشگاه علوم پزشكي آيت الله شهيد صدوقي(ره) يزد نيز در اين نشست،دوره هاي آموزشي برگزار شده در نخستين مركز ملي آموزشي و مهارت آموزي پدافند غيرعامل (CBRNE) استان را مثبت ارزيابي و بر ضرورت تداوم اين دوره ها تاكيد كرد.
«احمد دهقان» يادآور شد: اقدامات خوبي در حوزة آموزشي پدافند غيرعامل در استان انجام شده و لازم است از پتانسيل علمي اساتيد و متخصصان استان در اين حوزه نيز به نحو مطلوب استفاده شود.
گفتني است در اين نشست در رابطه با برگزاري دوره هاي آموزشي در حوزة پدافند زيستي و بيوتروريسم با محوريت اهداف دفاع غيرعامل، اقدامات تروريستي، انواع و منشا تهديدها و ماموريتهاي سازمان پدافند غيرعامل و نظام سلامت كشور براي گروههاي هدف مختلف هم انديشي و تبادل نظر انجام شد.