استاندار يزد:


«محمود زماني قمي» با اشاره به تلاش جدي براي پيگيري حقوق استان يزد در موضوع آب پيرامون تعرض هاي صورت گرفته به خط انتقالي مطرح كرد:سازگاري و صرفه جويي در مصرف آب بهترين شيوه مديريت تنش هاي آبي در كشور است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،استاندار يزد در مصاحبه اي با راديو يزد پيرامون شرايط اقليمي،اهميت مديريت مصرف آب و جريان اخير تعرض به خط انتقالي با مردم سخن گفت و به تبيين آخرين اقدامات صورت گرفته در اين حوزه پرداخت.
استاندار يزد گفت: در حال حاضر به لحاظ تغيير اقليم با شرايط كاملا متفاوتي روبرو هستيم و با توجه به  تنش هاي آبي زيادي كه در مبدا خط انتقال آب وجود دارد؛ استان هاي يزد،اصفهان و چهارمحال و بختياري با مشكلاتي  روبرو هستند زيرا  سد مورد نظر كم ترين ذخيره آب را در 47 سال گذشته با كمترين ميزان ورودي تجربه مي كند.
«محمود زماني قمي» افزود:از سوي ديگر فلات مركزي و اين منطقه نيز كم بارش ترين شرايط خود را پشت سر مي گذارد و ضرورت اصلاح و تغيير الگوي مصرف بيش از هر زماني احساس مي شود.
زماني قمي اظهار داشت: يزد از چندين سال گذشته در تعيين الگوي مصرف براي تمام بخش ها علمي ترين روش را انتخاب كرده است  و در حوزه صنعت اصفهان براي مصرف هر يك متر مكعب آب 15 ميليون تومان ثروت، كرمان 6 ميليون تومان و استان يزد 22 ميليون تومان ثروت  توليد مي كند كه  نشانگر هوشمندي يزدي ها در طول تاريخ  است.
وي خاطرنشان كرد: در حوزه امنيت خط انتقالي آب نيز با دغدغه هاي جدي روبرو مي باشيم زيرا از اسفند سال قبل تا كنون حدود 15 بار خط انتقالي آب به يزد مورد تعرض واقع شده  كه مشكلات  زيادي به همراه دارد.
عالي ترين مقام اجرايي استان يزد افزود: كشاورزان گرامي در استان اصفهان همراه با  يزد دچار كم آبي و مشكل جدي هستند اما كمبود منابع به اين معنا نمي باشد  اگر بخشي محدوديت دارد براي زندگي انسان ها و استان ديگر مشكل ايجاد كند.
استاندار يزد در ادامه گفت: برداشت ما مبني بر انجام اين  اقدامات توسط كشاورزان نيست و البته  با احترام به كشاورزان و مردم اصفهان به عنوان مسئول امنيت استان يزد از حقوق استان نيز  دفاع مي كنيم.
زماني قمي بيان كرد:البته مردم در جريان باشند اين امر در حوزه استحفاظي يزد اتفاق نمي افتد كه بتوانيم با  مسئوليت مستقيم نسبت به آن ورود پيدا كنيم اما همواره از طريق نهادهاي ملي و بالا دستي به ويژه در حوزه امنيت كشور موضوعات را در مسير بهبود شرايط پيگيري مي كنيم.
وي تصريح كرد: سه شنبه شب در اولين دقايق تعرض به خط انتقال آب تلاش براي مديريت و حل مسئله آغاز شد و علاوه بر هماهنگي هاي استاني مذاكراتي نيز با وزير نيرو،دبير شوراي امنيت كشور و ساير موثرين در اين حوزه صورت و تيم تعميرات شركت برق اصفهان به محل آسيب اعزام شد.

نماينده اجرايي دولت در استان يزد افزود: تشكيل ستاد مديريت بحران و برنامه ريزي براي ساماندهي مشكلات احتمالي در صورت ادامه يافتن اين جريان به ويژه تامين آب بسته بندي براي دانش آموزان و  پشتيباني از محلاتي كه دچار كم آبي مي شوند نيز در دستور كار قرار گرفت.
زماني قمي اظهار داشت:با توجه به تلاش هاي صورت گرفته  ساعت 18:30 دقيقه عصر  روز چهارشنبه تعميرات پايان و آب به سمت يزد به حركت در آمد كه ساعت نه و نيم شب آب به شهر يزد رسيد و در حال حاضر مشكل خاصي وجود ندارد و اميدواريم با تمهيداتي كه صورت مي گيرد شاهد تكرار چنين حوادثي نباشيم.
وي ادامه داد: بعضي از تشكل ها در موضوع تخصيص آب يزد كه حدود 30 سال قبل انجام شده است مشكلات حقوقي ايجاد كرده بودند كه اصلي ترين تهديد براي آب استان يزد محسوب مي شد و  با پيگيري هاي چندماهه در محافل قضايي و نهادهاي مرتبط اين مشكل حقوقي نيز حل شد.
استاندار يزد در پايان با تاكيد بر اصلاح الگوي مصرف و سازگاري با كم آبي گفت: دو استان در زمان ايجاد مشكل براي خط انتقال آب با هزينه هايي مواجه مي شوند كه به طور نمونه  حدود 400 ميليون تومان از سوي استان اصفهان براي تعمير خط هزينه شده  و كه براي بهبود شرايط از سوي استان يزد نيز اسناد و اقدامات پيشگيرانه اي در اين زمينه انجام شده است.

*خبرنگار فاطمه شريفي
 
آدرس کوتاه :