مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مطرح کرد:


مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: شوراهای دانش آموزی نمادی از نوجوانان و جوانان موفق جامعه هستند.

به گزارش روابط عمومی دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، "فخرالسادات خامسی ‌هامانه" از اردوگاه ‌آیت الله شهید صدوقی(‌ره) سانیچ بازدید کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد ضمن بازدید از غرفه ها و نمایشگاه های برپا شده توسط دانش آموزان منتخب شورای دانش آموزی استان، برگزاری اینگونه اردوها را مثبت ارزیابی کرده و از فعالیت ها و اقدامات شورای دانش آموزی استان قدردانی کرد.
وی افزود: برگزاری این اردو و برپایی غرفه های شورای دانش آموزی نشان از آن دارد که دانش آموزان می توانند در کنار درس خواندن و موفقیت تحصیلی، در جامعه حضور یافته و با انجام فعالیت های فوق برنامه و اقدامات فرهنگی و اجتماعی، موفقیت های بزرگتری را برای خود و جامعه رقم بزنند.
خامسی ‌هامانه شوراهای دانش آموزی را نمادی از نوجوانان و جوانان موفق جامعه دانست و چند بعدی بودن فعالیت این دانش آموزان را زمینه ساز موفقیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آنان در آینده دانست و گفت: برگزاری اینگونه نمایشگاه ها و غرفه ها توسط شوراهای دانش آموزی نوید بخش حضور دختران پر تلاش امروز و زنان موفق آینده در جامعه است.
گفتنی است اردوی منتخبین شورای دانش آموزی استان در چهار دوره متوسطه اول پسران، متوسطه دوم پسران، متوسطه اول دختران و متوسطه دوم دختران و با حضور دانش آموزان تمامی شهرستان ها و بخش های استان در اردوگاه آیت الله شهید صدوقی(‌ره) سانیچ برگزار ‌شد.


آدرس کوتاه :