معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد:


معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد خواستار ارائه برنامه توسط شهرداری‌ها برای مصرف بهینه از آب بر اساس دو معیار جداسازی آب فضای سبز از آب شرب و همچنین بازچرخانی آب‌های خاکستری شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، نشست مدیریت آب در فضای سبز شهرداری‌های استان با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران مرتبط در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد برگزار شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در این نشست اولویت را تأمین آب شرب مردم دانست و افزود: ازیک‌طرف حفظ فضای سبز، شادابی، نشاط و سلامتی بسیار مهم است و از طرفی برداشت از منابع آب قابل شرب برای فضای سبز باید محدود و صفر شود.
«محسن صادقیان» افزود: لازم و ضروری است تا آب فضای سبز از آب شرب جداسازی شود و همچنین بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های خاکستری در تأمین منابع آبی فضای سبز شهرداری‌ها مدنظر قرار گیرد.
وی در ادامه خواستار برنامه سال شهرداری‌ها در راستای استفاده بهینه از منابع آب همراه باسیاست حفظ فضای سبز شهری شد و تأکید کرد: شهرداری‌ها موظف هستند برنامه عملیاتی خود را طی هفته‌های آینده ارائه نمایند.
در ابتدای این نشست «محمود شاکری شمسی» مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری نیز فضای سبز شهر را حیات شهر عنوان کرد و افزود: با توجه به کاهش منابع آبی استان نگاه کلیه شهرداری‌ها باید نگاه تعامل و همکاری با شرکت‌های آب منطقه‌ای و آبفا باشد و شهرداری‌ها مدیریت در مصرف را با برنامه و تدبیر عملیاتی کنند.
 


آدرس کوتاه :