معاون اقتصادي استاندار يزد:


«علی زینی وند» در جمع مديران شرکت‌های دانش‌بنیان استان در پارك علم و فناوري يزد با اشاره به ظرفیت و ایفای نقش کارآمد استان یزد در تولید ملی گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند صنعت استان را متحول و جان تازه‌ای ببخشند.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در اين نشست اظهار داشت: اگر بخواهيم در ساختار اشتغال رونقي ايجاد كنيم بايد شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنين فن بازارها سرعت كارشان را بيشتر كنند و ما هم تمام‌قد در كنارشان ایستاده‌ایم.
زيني وند به بهره‌برداری مثبت از شعار سال اشاره كرد و افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و كساني كه فهم درست‌تری از اوضاع دارند می‌توانند با فرصت پیش‌آمده، در راستاي منافع خود و هم منافع كشور فعالیت‌های خوبي را در حمايت از كالاي ايراني انجام دهند.
وي گفت: حمايت از كالاي ايراني،‌ يعني در همين يزد كه كالاهاي مشابه كالاهاي خارجي داريم را تلاش كنيم تا اين كالاها تقويت شوند و بعد رايزني كنيم تا اگر اين کالا در يزد توليد می‌شود لزومي ندارد با شرايط آسان گمركي و تعرفه اندك وارد كشور شود.
معاون اقتصادي استاندار بيان كرد: در اين مقطع زماني با شرايط دنيا و شرايط كشور اگر بنا است كه ما حرف از توسعه بزنيم و افق آينده كشور را بسازيم تکیه‌گاه اصلي در اين حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و ديدگاهي كه تکیه‌بر علم و دانش داشته باشد.
زيني وند در پايان اظهار اميدواري كرد: پارك علم و فناوري و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند در سال جديد باانگیزه و با برنامه منسجم‌تری به‌صورت عملياتي كارهاي بهتري و شاخص‌تری را در اين حوزه انجام دهند.
 


آدرس کوتاه :