شناسه : 87888887
مديركل دفتر امورسياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداري:


اعضای هیئت رئیسۀ دفتر نمایندگی خانۀ احزاب استان یزد شامل رئیس، نایب رئیس اول، نائب رئيس دوم، منشي و خزانه دار انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، انتخابات نخستین هیئت رئیسۀ دفتر نمایندگی خانۀ احزاب استان با حضور مديركل دفتر امورسياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداري و اعضای شوراي اجرايي خانۀ احزاب يزد در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
مدیر کل دفتر امورسياسي، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداري يزد در این نشست ضمن تشريح آيين‌نامۀ انتخابات هيئت رئيسه و نحوه تقسيم مديريت خانه احزاب به صورت دوره اي گفت: بنا به توافق شوراي اجرايي خانه احزاب يزد و با انجام قرعه‌كشي مقرر شد؛ دوره اول مديريت خانه احزاب در استان را اصلاح طلبان و در دوره هاي بعد به ترتيب اصولگرايان و مستقلين و اعتدالگرايان عهده دار شوند.
«محمد محامدي» با تاكيد بر تعامل و همگرايي احزاب استان فارغ از مباحث سیاسی، گروهی و جناحی افزود: آغاز به کار خانۀ احزاب استان نقش مهم و تاثیرگذاری در ارتباط و هماهنگی احزاب و تشکل های سیاسی استان دارد كه اين ارتباط به همگرايي خواهد انجاميد و زمينه فعالیت مطلوب تر احزاب در عرصه‌هاي گوناگون را موجب خواهد شد.
محامدی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: از احزاب استان انتظار داریم در مشاركت آگاهانه و حضور حداکثری مردم در انتخابات دوازدهمین دورۀ ریاست جمهوری و پنجمین دورۀ شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزايش آگاهي‌هاي جامعه نسبت به وظایف شوراهاي اسلامی و تاثيرات انتخاب درست مردم بر آبادانی کشور و زندگی آنها، گامي اساسي بردارند.
هیئت رئیسۀ دفتر نمايندگي خانه احزاب استان يزد پنج عضو دارد که شامل رئیس، نایب رئیس اول، نائب رئيس دوم، منشي و خزانه دار مي باشد و مدیریت آن به صورت دوره شش ماهه بين سه فراكسيون تقسيم مي شود.
گفتنی است انتخابات نخستین هیئت رئیسۀ دفتر نمایندگی خانۀ احزاب استان پس از تعيين اولويت مديريت دوره اي این خانه براي اركان هيئت رئيسه، به صورت رأي مخفي و با حضور بازرسان اصلي و علي‌البدل برگزار شد كه پس از شمارش آرا، «عبدالرضا دهستاني» از انجمن اسلامي معلمان به عنوان رئيس،«محمدحسين صداقت» از جامعه اسلامي مهندسين به عنوان نائب رئيس اول و «سيدمحمدحسين موسوي‌زاده» از حزب اعتدال و توسعه به عنوان نائب رئيس دوم انتخاب شدند.
همچنين «علي زابلي» از كانون تربيت اسلامي به عنوان منشي و «علي‌اصغر رضايي» از مجمع اسلامي بانوان، به عنوان خزانه دار دفتر نمايندگي خانه احزاب استان یزد برگزيده شدند.