معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد با اشاره به اينكه لازمه حركت به سمت كارآمدي منابع انساني در استان مهارت و حرفه آموزي است، گفت: شرايط آشنايي هدفمند جوانان با رويكرد آموزش و تمرين مهارت در محيط واقعي كار فراهم مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، جلسه بررسي اجراي دستورالعمل طرح «مهارت آموزي در محيط كار واقعي» مبتني بر اهداف آشنايي با محيط كسب و كار، تجربه و آماده سازي و ايجاد خودباوري در مهارت آموز براي ورود به عرصه اشتغال و كارآفريني عصر چهارشنبه 30 خردادماه به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در اين جلسه بيان كرد: اجراي طرح مهارت آموزي در محيط كار واقعي تاثيرات خوبي به همراه دارد زيرا مخاطب ما طيفي از جوانان تحصيلكرده يا جوياي كار مي باشند كه بر مبناي اين طرح زمينه فراگيري مهارت هاي لازم براي آن ها فراهم مي شود.
«علي زيني وند» افزود: تجربه واقعي محيط كار نگاه عملياتي و اجرايي را در متقاضيان شغل تقويت مي كند و در محيط هاي شغلي از رويارويي با افراد تحصيلكرده و آكادميك كه با مهارت هاي اجرا آشنا نيستند فاصله مي گيريم.
زيني وند ادامه داد: سال هاي زيادي است كه در دنيا حركت به سمت نگاه مهارتي نهادينه شده و موفقيت هاي خوبي نيز به همراه داشته است، خوشبختانه در كشور ما نيز اقبال نسبت به مدارس فني و حرفه اي از سوي تمام اقشار جامعه افزايش يافته و بايد اين رويكرد به ساير فضاهاي آموزشي نيز به شكل اثربخش وارد شود.
وي خاطرنشان كرد: طبق گزارش دانشگاه فني و حرفه اي استان، علاقه و ورود دانشجويان به اين دانشگاه افزايش يافته و  همواره نزديك به 90 درصد فارغ التحصيلان آن جذب بازار كار مي شوند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار گفت: براي اجراي طرح مهارت آموزي در استان بايد كارگروه هاي اين طرح تشكيل شوند و فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي مرتبط با توجه به وضعيت آموزشي و اشتغال در كشور نسبت به آن آگاهي و اهتمام لازم را داشته باشند.
زيني وند افزود: توجه به اطلاع رساني جامع نسبت به معرفي طرح و آسان سازي شرايط كارفرمايان در موضوعات قانون كار نيز مورد توجه قرار گيرد تا همزمان با  اجراي آن گزارش و اثرات مثبت كمي و كيفي قابل توجه اي از اين موضوع حاصل شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان سخنان خود بيان كرد: همايش و دوره آموزشي اين طرح در زمان مناسب و با شرايط ارائه جذب مفاهيم و تكيه هدفمند بر مهارت آموزي شغلي نسل جوان برنامه ريزي و به زودي اجراي آن را شاهد خواهيم بود.
 


آدرس کوتاه :