معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد سرعت بخشي به اجراي طرح جامع پارك علم و فناوري يزد را عاملي موثر در مسير توسعه اقتصاد دانش بنيان استان دانست و اين شيوه اقتصادي نوآور و رقابت پذير را در بازسازي محيط كسب و كار نتيجه بخش بيان كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز يكشنبه هفتم مردادماه،،نشست هم انديشي بررسي مشكلات و تصميم گيري با هدف تسريع اجراي طرح جامع پارك علم و فناوري يزد با حضور معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد برگزار شد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در اين جلسه گفت:بر اساس ظرفيت هاي علمي و وجود زيرساخت هاي فناورانه مناسب در استان، سرعت بخشي به فرآيند اجرائي طرح جامع پارك علم و فناوري يزد نيازمند توجه بيشتر و برنامه ريزي بين بخشي است.
«علي زيني وند» افزود: تحقق اين طرح مسير توسعه اقتصاد دانش بنيان را تسهيل مي كند و با تكيه بر شيوه هاي اقتصادي نوآور و رقابت پذير مي توان نتايج خوبي را در بازسازي محيط كسب و كار و ايجاد شغل شاهد بود.
زيني وند اظهار داشت:با تشكيل شوراي راهبري و برنامه ريزي جلسات هم انديشي با  حضور سرمايه گذاران و مديران اجرائي موثر در اين موضوع مي توان فرآيند شرايط و دريافت مجوزها و تسهيلات لازم براي تحقق طرح جامع پارك علم و فناوري يزد را سرعت بخشيد.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد در پايان با تاكيد بر بهره گيري از تجارب ملي و بين المللي در اين عرصه، بيان كرد:اجراي موفق فاز اول اين مجموعه مي تواند زمينه جذب سرمايه گذاران و ايجاد فرصت هاي جديد را در زمينه دانش بنيان و ساير عرصه هاي اقتصادي ايجاد كند.
گفتني است در اين جلسه گزارشي از فعاليت هاي صورت گرفته و قابليت هاي اين مجموعه بيان و روند دريافت مجوزها و مشكلات پيش روي اجراي اين طرح مورد تبادل نظر و هم انديشي قرار گرفت.
 


آدرس کوتاه :