مديركل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري:


مديركل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد در نشست كارگاه آموزشي احزاب و تشكلهاي سياسي گفت: شايسته است سال جديد سال نشاط سياسي در استان و فعاليت مطلوب خانه احزاب استان باشد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، روز دوشنبه ششم فروردين ماه كارگاه آموزشي احزاب و تشكلهاي سياسي استان با حضور «محمدعلي طالبي» معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار، اعضاي تشكلها و فعالان سياسي استان در سالن شهيد موحدين استانداري برگزار شد.
مديركل دفتر سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري در اين نشست ضمن تبريك نوروز باستاني بيان كرد: شايسته است سال جديد سال نشاط سياسي در استان و فعاليت مطلوب خانه احزاب استان باشد.
«عباس حيدري» ادامه داد: اميدواريم در سال 97 احزاب و تشكلهاي سياسي استان فعاليت بيشتر و بهتري نسبت به سال گذشته داشته باشند.
حيدري خاطرنشان كرد: ما نيز در اين مسير و در راستاي تقويت خانه احزاب استان كه متشكل از همه احزاب و گروه هاي سياسي مي باشد از هيچ تلاش و حمايتي دريغ نخواهيم كرد.
گفتني است در اين كارگاه آموزشي دكتر حشمت زاده دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي با ارائه الگو و روشهاي مديريتي در حكومت ها و نظام هاي سياسي، كاربرد مدل هاي هندسي در تحليل مسائل سياسي را تشريح كرد.
 


آدرس کوتاه :