شناسه : 122019967
با ابلاغ استاندار یزد؛


با ابلاغ استاندار یزد ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان به استثنای مراکز درمانی از ۲۷ خرداد‌ماه لغایت ۳۱ مردادماه سال جاری، در طول روزهای هفته از ساعت ۶ ‌و ٣٠ صبح تا ساعت ۱۳ و ۳۰ ظهر تغییر یافت.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، ‌با ابلاغ "‌محمود زمانی قمی‌" استاندار یزد ساعت کار دستگاه‌های اجرایی استان به استثنای مراکز درمانی در فصل گرما و به منظور رعایت الگوی مصرف برق از ۲۷ خردادماه لغایت ۳۱ مردادماه سال جاری از ساعت ۶ و ۳۰ صبح تا ساعت ۱۳ و ۳۰ ‌ظهر تغییر یافت.
در بخشی از ابلاغ استاندار یزد آمده است: با عنایت به مصوبه هیئت محترم وزیران، شایسته است مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی استان و فرمانداران ‌محترم به منظور کاهش مصرف برق ضمن رعایت سایر مفاد مصوبه ابلاغی به ویژه تنظیم دمای محیط کار حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد و خارج نمودن همه وسایل سرمایشی و روشنایی بعد از ساعت کاری از مدار، بر حسن اجرای برنامه نظارت دقیق ‌داشته باشند و نتیجه اقدامات را به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گزارش دهند.