رئیس مرکز مطالعات آموزشی، پژوهشی و راهبردی پدافند غیرعامل کشور به همراه مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری از مرکز تحقیقات ملی کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز ملی مطالعات و باروری ابرها در استان یزد بازدید کردند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه "‌هوشنگ حاتمی" رئیس مرکز مطالعات آموزشی، پژوهشی و راهبردی پدافند غیرعامل کشور و "‌محمدصادق طهماسبی" مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری از مرکز تحقیقات ‌ملی کشاورزی و منابع طبیعی و آزمایشگاه مولکولی بیماری شناسی گیاهی استان و مرکز ملی مطالعات و باروری ابرها بازدید کردند.
رئیس مرکز مطالعات آموزشی، پژوهشی و راهبردی پدافند غیرعامل کشور در بازدید از مرکز ملی تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان بر ضرورت تمهیدات پدافند زیستی در مدیریت و کنترل آفت های گیاهی به ویژه آفت مگس میوه مدیترانه ای تاکید کرد.
"جمال سجادی پور" رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این بازدید گزارشی از اقدامات انجام شده برای کنترل مگس مدیترانه در باغ های استان و روشهای کنترل این آفت ارائه داد.‌


بازدید از مرکز ملی مطالعات و باروری ابرها


رئیس مرکز مطالعات راهبردی پدافند غیرعامل کشور همچنین از مرکز ملی مطالعات و باروری ابرها در استان یزد بازدید کرد.
حاتمی در این بازدید، این مرکز تحقیقاتی را پتانسیلی برای کشور دانست و گفت: با توجه به بحران آبی که در کشور و به ویژه استانهای فلات مرکزی ایران وجود دارد؛ رصد و پایش تهدیدات آب برای ما بسیار مهم است و باید از این ظرفیت ‌علمی و تحقیقاتی برای مصون سازی کشور در این حوزه استفاده کنیم.
"فرید گلکار" رئیس مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها نیز در این بازدید گزارشی از اقدامات و تجربیات کشور در بارورسازی ابرها ارائه کرد.

★خبرنگار: مجید وفایی ‌شاهی★
★عکس: حسن کرمی★
 


آدرس کوتاه :