معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نگاه اجتماعی به محلات را هدف ایجاد دفاتر تسهیل‌گری در استان بیان کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «محسن صادقیان» در نخستین نشست هم‌اندیشی طرح ملی بازآفرینی شهری که در محل سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری برگزار شد، ابعاد اجتماعی و اقتصادی دفاتر تسهیل‌گری را ارزشمندترین ابعاد راه‌اندازی این دفاتر دانست.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه موضوعات اجتماعی در محلات، توانمندسازی محلات و نیز نگاه اقتصادی به محله برای استان مهم است، گفت: اصرار ما استقرار دفاتر تسهیلگری با رویکرد محله‌محوری است.
به گفتۀ وی، در این خصوص دستگاه‌های استانداری، شهرداری و راه‌ و شهرسازی همراه هستند و مباحث اجتماعی موضوع نیز توسط دفتر امور اجتماعی و فرهنگ استانداری پیگیری می‌شود.
صادقیان با بیان اینکه اکنون اقدامی پایه‌گذاری می‌شود که نتیجۀ آن در درازمدت مشخص خواهد شد، گفت: در مناطق مختلف شهر دفاتر تسهیلگری راه‌اندازی می‌شود و مجموعه‌های مختلف اعم از مشاوره‌ای، شهرسازی، جامعه‌شناختی و... با توجه به نیاز محله و به طور درازمدت در این دفاتر مستقر می‌شود.
وی تصریح کرد: اولویت ما استفاده از مشارکت‌های مردمی است و معتقدیم عامل موفقیت این طرح در توانمندسازی محلات است.
وی با بیان اینکه شرح خدمات اولیه دفاتر تسهیل‌گری تهیه شده است، گفت: منطقۀ حسن‌آباد اولین نقطه‌ای است که این اقدام در آن انجام می‌شود.
«فخرالسادات خامسی‌هامانه» نیز نام کامل دفاتر تسهیل‌گری مدنظر سازمان امور اجتماعی وزارت کشور را دفاتر تسهیل‌گری توسعه محلی عنوان کرد و افزود: دفاتر تسهیل‌گری توسعه محلی بیش از یک سال است که در بیش از 10 استان کشور در حال اجراست و مختص مناطق حاشیه‌نشین است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مناطق حسن‌آباد، اسکان و کشتارگاه در یزد و نیز دو منطقه در شهرستان میبد را جزو پنج دفتر تسهیل‌گری مدنظر دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد دانست.
خامسی با اشاره به اینکه استان یزد در بحث سرمایه‌های خرد و اعتماد مردم به مردم رتبۀ نخست کشور را دارد، گفت: برای راه‌اندازی دفاتر تسهیل‌گری، لازم است در وهلۀ اول، نیازهای محلی بررسی و سپس برای واگذاری مدیریت این دفاتر به افراد محلی اقدام شود.
گفتنی است، در این جلسه در خصوص شرح خدمات دفاتر تسهیل‌گری و تقسیم‌بندی شهرداری در مورد محل ایجاد این دفاتر توضیحاتی بیان شد.
خبرنگار: مریم بهرامی
عکاس: مریم بهرامی
 


آدرس کوتاه :