شناسه : 87645147
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:


محمدعلی طالبی در کارگروه ارتقای اجتماعی و فرهنگی استان بر نقش روحانیون و ایجاد تشکل‌های اجتماعی برای فرهنگسازی فعالیت‌های داوطلبانه‌ در سطح محلات تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، کارگروه ارتقای اجتماعی و فرهنگی استان به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و دبیری مدیرکل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری در سالن شهید موحدین استانداری یزد برگزار شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار توجه به مشارکت مردم، فعال‌کردن تشکل‌های اجتماعی و فرآهم کردن بستر فعالیت آنان را ضروری دانست و گفت: ورود تشکل‌های اجتماعی در دو منطقۀ حسن‌آباد و شهرک اسکان به عنوان معتمد دستگاه‌های اجرایی، دستاورد بزرگی برای استان داشته است.
«محمدعلی طالبی» بیان کرد: بدون مشارکت، خواست و ارادۀ مردم نمی‌توان کاری را انجام داد و باید تشکل‌های اجتماعی از دل مردم علاقه‌مند منطقه ایجاد شوند تا فعالیّت‌ها مؤثرتر و با سرعتی بیشتر انجام شود.
وی مرکز جامع خدمات سلامت در شهرک اسکان را به‌عنوان نمونه بیان کرد و گفت: یک تشکل اجتماعی در بسیاری از فعالیت‌های امور اجتماعی و فرهنگی و نیز امور بانوان و خانواده استان همکاری داشته که این اقدام تجربۀ موفقی برای استان بوده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار «انگیزه» و «علاقه» و «ندیدن منافع شخصی و گروهی» را سه ویژگی مهم تشکل‌های اجتماعی دانست و گفت: دستگاه‌های استان باید رویکرد این سازمان‌های مردم نهاد را پاس بدارند و از این گنجایش در دیگر مباحث کلان استان به‌ویژه امنیت پایدار بهره‌مند شوند.
طالبی بر طرح جلب مشارکت مردم برای تأمین امنیت پایدار تأکید کرد و افزود: تشکل‌های اجتماعی بهترین کمک‌کننده برای تأمین امنیت استان در سطح محلات هستند و دستگاه‌های دولتی بر اساس اینکه چه‌اندازه تشکل‌های اجتماعی را وارد فعالیت‌های خود کرده‌اند، ارزیابی می‌شوند.
وی ادامه داد: برخی محلات در چارچوب فعالیت‌های ستاد بازآفرینی شهری و برخی در چارچوب فعالیت‌های کارگروه ارتقای اجتماعی و فرهنگی استان قرار می‌گیرند که بهتر است تشکل‌های اجتماعی شامل افراد علاقه‎‌مند و باانگیزۀ محلات را در فعالیت‌های آن مناطق وارد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار وجود روحانیون در چنین مسائلی را قدر دانست و اظهار امیدواری کرد: روحانیون فقط به خطابۀ منبر اکتفا نکنند و انتظار نداشته باشند مردم با توجه به سخنانی یکسویه در مسیر دین حرکت کنند.
وی بیان کرد: در صورت ورود روحانیون به مباحث اجتماعی و فرهنگی محلات، قطعأ ارشاد معنوی جامعه و درک مسائل دینی مسیری بهتری را خواهد داشت.
طالبی با اشاره به فعالیت‌های سازمان مردم‌نهاد فعال در محلۀ حسن‌آباد ادامه داد: اگر روحانیون بحث‌های اجتماعی و فرهنگی را به‌عنوان رویه عمومی دنبال کنند، کمک بزرگی به فرهنگسازی فعالیت‌های داوطلبانه‌ در سطح محلات خواهند کرد.
گفتنی است در این کارگروه «حاشیه‌نشینی» به‌عنوان یکی از چهار آسیب مورد توجه استان مطرح شد و با بیان اینکه از چهار منطقۀ حاشیه‌نشین در استان یزد، سه منطقه در شهر یزد قرار دارد، بر استفاده از گنجایش تشکل‌های اجتماعی و ورود روحانیون برای عهده‌گیری اجرای فعالیت‌های دستگاه‌ها در این مناطق تأکید شد.