مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد خبر داد:


فخرالسادات خامسی هامانه در نشست مسائل اولویت دار اجتماعی شهرستان بهاباد خبر از راه اندازی مركز توانمندسازي اجتماعي و اقتصادي برای شهرستان بهاباد داد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «فخرالسادات خامسي هامانه» در نشست شوراي معاونين نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور كه با محوريت بررسي مسائل اولويت دار اجتماعي شهرستان بهاباد برگزار شد، اعلام کرد: به زودی مركز توانمندسازي اجتماعي و اقتصادي براي شهرستان بهاباد راه اندازي مي شود تا با استفاده از پتانسيل سازمان هاي مردم نهاد، دوره هاي آموزشي و برنامه هاي نشاط اجتماعي در این شهرستان برگزار شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد گفت: در صورت موفقیت طرح، این طرح مي تواند تداوم یافته؛ بودجه بيشتري به آن اختصاص يابد و در ديگر شهرستان هاي كم برخوردار هم اجرا شود.
خامسی با بيان اينكه به واقع در برخي محلات بهاباد و روستاها امكان توسعه فضاي آموزشي وجود ندارد، بیان کرد: حضور كتابخانه ها در مناطق محروم نقش مهمي دارد و مي تواند خلا موجود در اين زمينه را پوشش دهد.
وی افزود: با توجه به ارتباطي كه كتابخانه ها با بطن و متن جامعه دارد، این نهاد مي تواند يكي از  نهادهاي موثر باشد؛ لذا موضوع آموزش كتابداران در  زمينه تعامل با مردم و حفظ سرمايه هاي اجتماعي، مي تواند تاثيرگذار باشد.
وي گفت: سازمان هاي مردم نهادي در استان یزد وجود دارد كه در حوزه كتاب فعال هستند و مي توان با انعقاد يك تفاهم نامه مشترك از ظرفيت آنها به ویژه در راه اندازي حلقه هاي كتابخواني محلات براي ترويج كتاب و كتابخواني استفاده نمود.


آدرس کوتاه :