مدیران کل امور بانوان و خانواده و نیز امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به مناسبت روز پرستار به دیدار اقشار مختلف پرستاران رفتند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، مدیران کل امور بانوان و خانواده و نیز امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، 22 دی ماه، به مناسبت روز پرستار در سه برنامۀ مرتبط با پرستاران یزد حضور یافتند.
«فخرالسادات خامسی‌هامانه» و «فاطمه دانش یزدی» در جمع همسران معزز جانبازان قطع نخاعی حضور یافتند و زحمات چندین سالۀ آنها در پرستاری از جانبازان دفاع مقدس را ستودند.
همچنین با حضور در بیمارستان افشار و اهدای شاخه‌ای گل، از پرستاران این بیمارستان تقدیر کردند.
در پایان نیز در منزل مرحوم هوشمند، جانباز شیمیایی و کارمند استانداری حاضر شدند و ضمن دیدار با خانوادۀ این مرحوم از همسر ایشان به عنوان بانویی که پرستار یک جانباز شیمیایی بوده است، تجلیل کردند.

آدرس کوتاه :