سرپرست استانداري يزد با اشاره به تغيير اقليم و كاهش شديد منابع آبي در فلات مركزي بيان كرد: دغدغه اصلي استان يزد بهينه سازي مصرف و تامين آب است.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، سرپرست استانداري يزد در همايش پياده روي خانوادگي واقع در مجتمع كاريزلند؛ استان يزد را در تامين آب شرب و بهداشت وابسته به آب انتقالي دانست و گفت: حتي يك قطره از اين آب در بخش كشاورزي مصرف نمي شود.
سرپرست استانداري يزد با قدرداني از برگزار كنندگان اين برنامه فرهنگي و ورزشي گفت: يزد استاني است كه با همت و هوشمندي مردم تمدني باشكوه را  پايه گذاري كرده است و در قلب كوير شهري با مشخصه هاي فرهنگي،اجتماعي و اقتصادي كه منبع آبي آن عمدتا متكي به قنات ها و چشمه هاي طبيعي بوده است را شاهد مي باشيم.
«محمدعلي طالبي» افزود:در گذر زمان متاسفانه با تغيير اقليم و استفاده بي رويه از آب، اين منابع  تا حد زيادي كاهش يافته است و امروز در بحث آب شرب و بهداشت كاملا به آب انتقالي وابسته هستيم.
طالبي بيان كرد: برنامه هاي بسيار زيادي براي تامين آب در حال بررسي مي باشد  زيرا شرايط تامين آب فعلي پايدار نبوده و تنها بخش ناچيزي از نيازهاي استان را پوشش مي دهد، بر اين اساس  در تلاش براي  ايجاد خط دوم و سوم انتقال آب  از منابع پايدارتر هستيم تا  نگراني هاي توسعه پايدار و تامين نيازهاي اساسي مردم مرتفع شود.
وي اظهار داشت: در حال حاضر با شرايط بسيار سختي مواجه ایم اما استان با مشاركت مردم از اين تهديدها ،فرصت هايي را براي  فرهنگ سازي و مصرف بهينه آب به ويژه در زمينه تجهيز  فضاي سبز به سيستم هاي مدرن آبياري فراهم ساخته است.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري يزد خاطرنشان كرد:سهم صنعت از آب انتقالي به كمتر از 5 درصد در استان مي رسد  و در بخش كشاورزي نيز  حتي يك قطره از آب تصفيه شده چه از منابع استان و چه انتقالي مورد استفاده قرار نمي گيرد.
سرپرست استانداري يزد در پايان گفت: متاسفانه در بخش كشاورزي نيز مشكلات زيادي وجود دارد و منابع بهره برداري شده در اين بخش رو به اتمام است بر اين مبنا تا كنون اقداماتي انجام شده و اميد است با اجراي طرح هاي مديريت مصرف و انتقال آب  اميد به آينده هم چنان در يزد پا برجا باشد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :