شناسه : 86709804


1- بهره‌برداری از پُروژه‌های صدا و سیمای مرکز یزد----2- دیدار استاندار یزدبا معاون توسعه و فنّاوری سازمان صدا و سیما---3- نشست هم‌اندیشی فرهنگیان استان بهره‌برداری  از پُروژه‌های صدا و سیمای مرکز یزد

دیدار استاندار یزدبا معاون توسعه و فنّاوری سازمان صدا و سیما

 نشست هم‌اندیشی فرهنگیان استان