معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار:


معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار يزد با تاكيد بر تبديل موضوع مبارزه با قاچاق كالا و ارز به يک مطالبه عمومی و مردمی، گفت: مفهوم حمايت از كالای ايرانی با تمركز بر آموزش و آگاه سازی كودكان در جامعه، فرهنگ سازی و نهادينه شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد، روز چهارشنبه ششم تيرماه جلسه كارگروه فرهنگي و تبليغات كميسيون مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان در آستانه سالگرد صدور فرمان تاريخي مقام معظم رهبري براي مبارزه همه جانبه با پديده قاچاق كالا و ارز با حضور معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار ‌و دبیر کمیسیون برنامه ریزی، ‌هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در سالن شهيد موحدين استانداری برگزار شد.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در این نشست بيان كرد: با صدور فرمان تاريخي مقام معظم رهبري پيرامون مبارزه با قاچاق كالا و ارز فصل جديدي در مناسبات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور در رابطه با بحث قاچاق كالا و ارز آغاز شد.
«محمدعلي طالبي» ادامه داد: قاچاق كالا و ارز موضوعي چند بعدي است كه شايد ابتدا بيشتر  اثرات مخرب اقتصادي مثل كاهش ميزان اشتغال، تضعيف توليد كنندگان داخلي، آسيب افرادي كه به صورت قانوني كالايي را وارد مي كنند و يا به طور كلي ايجاد اخلال در نظام اقتصادي كشور مورد توجه قرار گيرد.
طالبي افزود: فراتر از نگاه اقتصادي اثرات اجتماعي و فرهنگي برآمده از اين موضوع نيز نيازمند توجه است كه اهميت آن كمتر از موضوعات اقتصادي نمي باشد زيرا بحث قاچاق كالا و ارز مي تواند به صورت تدريجي ارزش هاي جامعه را تغيير و به عنوان يكي از بسترهاي اصلي تهاجم فرهنگي به نوعي ترويج مصرف گرايي غربي و آسيب هاي فرهنگي ديگري را ايجاد كند.
وي خاطرنشان كرد: بايد با استفاده از همه ظرفيت ها و ابزارها به مديريت اين پديده چند وجهي پرداخت كه خوشبختانه با فرمان مقام معظم رهبري و همچنين نامگذاري امسال به عنوان حمايت از كالاي ايراني، اراده عالي براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كشور وجود دارد.


عموم‌ی سازی مصرف كالای قاچاق به عنوان ضد ارزش در جامعه


معاون سیاسی، ‌امنیتی و اجتماعی استاندار گفت: ضعف هايي در زمينه قوانين و مقررات برخورد با اين موضوع وجود داشته كه خوشبختانه بهبود پيدا كرده و بسترهاي حقوقي و فعاليت هاي بنيادين خوبي نيز نسبت به اين امر محقق شده است.
طالبي ادامه داد: فرهنگ سازي و عمومي كردن مبارزه با قاچاق كالا و استفاده از كالاي ايراني با كيفيت، ضرورت مهم پيش روي ما براي كاهش اثرات منفي اين پديده است و ضروري ‌است تمام دستگاه ها با همكاري منسجم و جذب مشاركت هاي مردمي زمينه سازي خوبي را براي كاهش قاچاق كالا و ارز فراهم سازند.
وي افزود: بايد قبح استفاده از كالاي قاچاق در بين مردم افزايش یابد و تبعات آن در جامعه معرفي شود و با ارائه اطلاعات دقيق و كامل به گروه هاي مختلف هدف مصرف كالاي قاچاق به عنوان يک ضد ارزش تبيين و نهادينه شود.
معاون استاندار يزد به وجود گفتمان بين مسئولان نظام و نخبگان با تاكيد بر شعار سال، مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عنوان يک دغدغه و مسئله اصلي براي كشور اشاره و بيان كرد: بايد اين  موضوع در بين لايه هاي مختلف جامعه عموميت يافته و به مطالبه اي جدي تبديل شود.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار در پايان مطرح كرد: علاوه بر استفاده از تمام ابزارهايي كه در اختيار اعضاي اين كميسيون و دستگاه هاي فرهنگي استان وجود دارد مي توان با محوريت آموزش و پرورش مفهوم حمايت از كالاي ايراني و مبارزه با قاچاق كالا و ارز را با تمركز بر آگاه سازي كودكان و خانواده ها فرهنگ سازي و نهادينه كرد.
 


آدرس کوتاه :