معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مطرح کرد:


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار يزد با تاكيد بر حفظ جايگاه هدفمند‌ی و وظيفه شناسی در شاخص های ارزيابی، گفت: جهت دهی مدل ارزيابی عملكرد دستگاه های اجرائی استان يزد بر مبنای رضايت ارباب رجوع هدف گذاری شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومی استانداری يزد، روز چهارشنبه ١٧ مردادماه نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان يزد به ریاست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار برگزار شد و پس از ارائه گزارش ارزيابي عملكرد سال ٩٦ دستگاه هاي اجرايي استان، برنامه ريزي نسبت به برگزاري جشنواره شهيد رجائي و تقدير از دستگاه هاي برتر صورت گرفت.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در اين نشست گفت: در چند جلسه كارشناسي بر روي شاخص هاي ارزيابي ويژه استان بر اساس تاثير بر روند پويايي و اثربخشي تمركز شده و خوشبختانه در شاخص هاي ارزيابي کشوری نيز براي نزديک شدن به استانداردهاي علمي اصلاحاتي  صورت پذيرفته است.
«علي زيني وند» ادامه داد: هر سال نسبت به گذشته نوع و جايگاه شاخص ها در حال تقويت است اما توجه به شاخص هاي كليدي توسعه پايدار و سنجش ميزان رضايت ارباب رجوع نيازمند توجه و تعريف فرآيندهاي موثرتري مي باشد كه ارزيابي عملكرد اجرايي استان نيز به اين سمت جهت دهي مي شود.
زيني وند افزود: در ارزيابي تلاش براي اينكه يک مجموعه از هدف اصلي و وظايف خود فاصله نگرفته باشد‌، نيازمند دقت چند جانبه است و برگزاري جشنواره شهيد رجائي نيز مسيري براي رسيدن به ساز و كارهاي قوي تر در ارزيابي دستگاه ها و نهادينه سازي عنصر پاسخگويي در عرصه هاي مختلف است.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان بيان كرد: از نگاهي كه حفظ جايگاه هدفمندي و وظيفه شناسي در شاخص هاي ارزيابي اهميت فراواني دارد، مدل هاي ارزيابي دستگاه هاي اجرائي در استان بر مبناي رضايت ارباب رجوع هدفگذاري شود.
گفتني است جشنواره استاني شهيد رجائي همزمان با گراميداشت هفته دولت برگزار و بر اساس ارزيابي هاي صورت گرفته توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي، از دستگاه هاي اجرائي ‌استان بر اساس شاخص هاي عمومي و تخصصي تقدير می شود.
 


آدرس کوتاه :