با توجه به طرح موضوع در ستاد اقتصادمقاومتی استان؛


به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز پنج شنبه يازدهم مردادماه،به منظور پيگيري و حل موضوعات مطرح شده در نشست ستاد راهبري و اقتصاد مقاومتي استان،جلسه بررسي مشكلات مجتمع هاي گندله سازي و كيمياداران شهرستان بهاباد با حضور «علي زيني وند» معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد برگزار شد.

در اين جلسه پس از ارائه گزارش از سوي نمايندگان اين دو واحد صنعتي،فرماندار شهرستان بهاباد،مديركل صنعت،معدن و تجارت و مديرعامل شركت آب منطقه اي يزد نيز به بيان ديدگاه ها و راهكارهاي ممكن براي حل دغدغه هاي بخش صنعت در اين شهرستان پرداختند.
گفتني است در پايان با تاكيد معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد حل اين موضوعات بر مبناي ظرفيت هاي قانوني و ايجاد شرايط تسهيل گيري در مسير فعاليت بخش خصوصي از دو بعد استاني و ملي در دستور كار قرار گرفت.
تصاوير اين جلسه:
 


آدرس کوتاه :