با رويكرد و پيگيري « محمود زماني قمي » استاندار يزد، ارتقاء جايگاه ورزش فوتبال استان بر مبناي بهره مندي از ظرفيت هاي قانوني و مسئوليت اجتماعي واحدهاي صنعتي آغاز و با محوريت اداره كل ورزش و جوانان ادامه مي يابد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،روز چهارشنبه دهم مردادماه، نشست هم انديشي نمايندگان تعدادي از واحدهاي صنعتي و هيئت فوتبال استان براي ايجاد شرايط فعاليت دوباره نماينده رشته ورزشي فوتبال يزد در سطح كشور با حضور استاندار يزد،معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استاندار ،مديران موثر در اين عرصه و نمايندگان بخش خصوصي در سالن زنده ياد حميديا برگزار شد.
باتوجه به نتايج برگزاري نشست ساماندهي به وضعيت جايگاه رشته ورزشي فوتبال در هفته گذشته؛ جمع بندي ظرفيت هاي قانوني و توانمندي هاي استان براي بازيابي جايگاه  اين رشته پرمخاطب طرح و مورد توجه قرار گرفت.
گفتني است در اين جلسه مصوب شد با مشاركت بخش خصوصي و هيئت فوتبال استان و با محوريت اداره كل ورزش و جوانان فرآيند اجرائي اين كار آغاز و تحقق نتيجه نيز دنبال شود.
 


آدرس کوتاه :