با ابلاغ "محمدعلی طالبی" استاندار یزد، "سید محمدرضا سیدحسینی" به عنوان جانشین استاندار در "شورای راهبردی شهر میراث جهانی یزد" منصوب شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، متن کامل حکم عالی ترین مقام اجرایی استان به شرح زیر است:
جناب آقای سید محمدرضا سیدحسینی
سلام علیکم
با عنایت به برنامه مدیریت شهر جهانی یزد مصوب سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد "یونسکو" و نظر به سوابق، تجربیات و همت والا‌یتان در ثبت جهانی شهر تاریخی یزد به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان جانشین استاندار در "شورای راهبردی شهر میراث جهانی یزد" منصوب می نمایم.
انتظار می رود با توجه به اهمیت حفظ ارزش های فرهنگی و تاریخی ثبت جهانی یزد و با همکاری، هماهنگی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران و مدیران دستگاه های عضو، ضمن تشکیل متناوب جلسات، زمینه اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و ابلاغی را فراهم آورده و گزارش اقدامات و پیگیری اجرای مصوبات را به اینجانب ارائه نمایید.
توفیق شما را از درگاه خداوند سبحان مسئلت می نمایم.‌
گفتنی است "سید محمدرضا سیدحسینی" پیش از این مسئولیت سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن کشور و معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد را بر عهده داشت.

★‌خبرنگار: ‌مجید وفایی شاهی★
آدرس کوتاه :