استاندار يزد:


« محمود زماني قمي» در بيانات خود همزمان با برگزاري كارگاه تبيين سياست ها و اقدامات مراكز صدا و سيماي استان ها با موضوع چهلمين سالگرد انقلاب، بر توجه به مرور ارزش هاي اخلاقي و دعوت همگان به زير چتر وسيع انقلاب در تكريم بلوغ و چهل سالگي نظام جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،دومين كارگاه تخصصي تبيين سياست ها و اقدامات مراكز صدا و سيماي استان ها با حضور نمايندگاني از استان هاي البرز،اصفهان،سمنان،قزوين،قم،مركزي و يزد درباره بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران با حضور استاندار يزد،معاون هماهنگي امور عمراني استاندار و جمعي از مسئولان ملي و استاني در سالن خيام هتل صفائيه يزد برگزار شد.
مشروح سخنان استاندار يزد در اين مراسم با محورهاي توجه به اخلاق مداري،دعوت از همگان براي حضور در زير چتر وسيع انقلاب با الگوهاي شايسته،دوري از رفتارهاي خام در سن بلوغ انقلاب و ايستادگي در دفاع از هدف هاي غني اين مرز و بوم در گزارش خبري پيش رو ارائه مي شود.
با توجه به قرار گرفتن در آستانه چهل سالگي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران استاندار يزد با سپاس از تلاش هاي صدا و سيماي مركز يزد در برگزاري اين برنامه بيان كرد: تصوير برداري از هدف هاي بزرگ انقلاب در قبل از پيروزي و ارائه تصوير امروز و تاكيد بر دستاوردهاي بزرگ ايران اسلامي وظيفه ما است و توجه و مقايسه اين دو جايگاه براي ادامه مسير  اهميت دارد.
«محمود زماني قمي» افزود: اگر در زمينه اي  نقص و كاستي وجود دارد شايسته است براي جبران  در رديف برنامه هاي بلوغ و چهل سالگي انقلاب قرار گيرد و به عنوان فرزند مفتخر به  اين نهضت تصويري كه از هدف هاي متعالي انقلاب دارم بسيار جذاب است و تشريح دقيق نكاتي از اين جنس براي نسل جوان مي تواند در كانون توجه قرار گيرد.
وي به بيان خاطراتي از جريان وقوع انقلاب پرداخت و اظهار داشت:چتر مبارزات و انقلاب به گونه اي بود كه تمام مردم را با هر رنگ و سليقه اي مي پذيرفت و هر فردي كه تمايل به حضور زير چتر تاسيس انقلاب داشت با مانعي روبه رو نمي شد.


*بازخواني اهداف و اصلاح كاستي هاي كشور


زماني قمي به شرايط متفاوت قبل و بعد از استقرار انقلاب اشاره وگفت:يك نكته مهم بايددر دو  زمان تاسيس و استقرار انقلاب مورد توجه قرار گيرد و آن اصل اساسي اخلاق است كه اگر از جايگاه واقعي اين عنصر را در حكمراني، اعمال فردي و اجتماعي، كار و رفتار خود جاري سازيم اين چتر با امتياز اخلاقي خود در اطمينان كامل هميشه وسيع مي ماند.
نماينده عالي دولت در استان يزد خاطرنشان كرد:هر فردي كه در اين كشور به جمهوري اسلامي علاقه مند و يا به استقلال،سربلندي و شرف ايران عقيده دارد پس دل در گرو جمهوري اسلامي داشته  وهنر فرزندان انقلاب اسلامي اين است كه بتوانند با الگوهاي شايسته همه را به زير چتر انقلاب دعوت و حفظ كنند.


* اصل وحدت بر پايه اخلاق ؛ مانع آسيب رسيدن به استمرار ايران اسلامي


استاندار يزد ضمن تشريح دشمني و مخالفت هاي خارجي بيان كرد:بر اساس اين صحنه روشن اگر به دنبال بقا هستيم كه بهترين گزينه براي همه ايرانيان تقويت و بقاي جمهوري اسلامي است ،بايد لوازم آن را نيز كاملا مهيا ساخته و  مسير را  هموار سازيم و بر اين اساس اصل وحدت بر پايه اخلاق مي تواند جلوي آسيب رسيدن به استمرار جمهوري اسلامي ايران را بگيرد.
وي افزود:با ادبيات دقيق و مشترك در رسانه ها،تريبون ها و جلسات اين يكرنگي شكل واقعي مي گيرد و تك تك ما نيز اگر  مسئوليت خودمان را دقيق درك كرده و نسبت به تمام مردم بدون دسته بندي هاي مختلف و سليقه اي، انجام وظيفه كنيم نتايج موثري نيز براي تعالي كشور رقم خواهد خورد.
زماني قمي يادآور شد: جمهوري اسلامي ايران رويكردي است كه توان پاسخگويي به تمام نيازهاي كشور را دارد،پس ضروريست اگر نقصي وجود دارد آن را برطرف و ادامه مسير دهيم و يك كار وسيع و بزرگي كه چهل سال در سختي هاي جنگ و اتفاقات مختلف به ثمر نشسته است با چند ايراد قابل از بين بردن نيست و تنها بايد بر مدار اصلاح آن بكوشيم.
استاندار يزد گفت:چهل سالگي يعني سن بلوغ و  دوري از رفتارهاي خام و  امروز نياز جدي به  رفتارهاي متناسب با بالغ بودن در حوزه هاي مختلف احساس مي شود و شايسته است برنامه هاي سالگرد پيروزي انقلاب نيز بر مبناي ويژگي بلوغ  در نظر گرفته شوند.


*مولا علي (ع) الگوي بي نظير در اخلاق مداري و حكمراني


وي  يادآور شد:اگر رفتار ما در تمام زمينه ها  طبق منش بي نظير حضرت علي (ع) باشد موفقيت هاي خوبي نيز براي كشور حاصل خواهد شد زيرا عنصر اخلاق وجه تمايز و ارزشمند حكمراني حضرت علي (ع) با جبهه مخالفش بود.
عالي ترين مقام اجرايي استان يزد  بيان كرد:در هيچ كجا مشاهده نمي شود حتي براي تشكيل حق ترين حكومت لحظه اي از سوي مولا علي (ع ) اخلاق ترك شده باشد زيرا ارزش اخلاقي  حقيقتي منتشر است و در دنيا نيز به طور مثال فردي چون نلسون ماندلا  اگر موثر باقي مي ماند زيرا همواره به عنوان  الگويي اخلاقي در جامعه ظاهر  شده است.
زماني قمي افزود:حضور مشتاقانه مردم در عرصه هاي جنگ و سازندگي كشور پاسخ به اخلاقي بودن يك رهبر بزرگ چون امام خميني (ره) بود و بر اساس متن انقلاب ما به دنبال سياست ديني و اخلاقي هستيم و دين و اخلاق سياسي هيچ كدام ارتباطي با ارزش هاي انقلاب ندارند زيرا سياست جايي مي تواند اثرگذار باشد كه از اخلاق عبور نكند.
وي اظهار داشت :در تكريم بلوغ انقلاب توجه به عنصر اخلاق در درجه اول قرار دارد و آن هايي كه نسبت به كشور و انقلاب دشمني دارند به ويژه مسئولان بي خرد آمريكايي بايد بدانند سخت دچار توهم هستند زيرا انقلاب و فرزندان آن را درست نمي شناسند.
زماني قمي خاطرنشان كرد:ما بايد محكم ايستادگي كرده و از هدف هاي بزرگ انقلاب دفاع كنيم ، اخلاق را بيش از گذشته به عرصه هاي مختلف بر گردانيم و ايران را در كنار يكديگر به خوبي حفظ كنيم و بدانيم با اين شيوه  بدخواهان نيز از مسير ما كنار زده مي شوند.
استاندار يزد در پايان گفت:در استان يزد نيز همراه با ساير كشور براي مرور ارزش ها و گراميداشت سالگرد چهل سالگي پيروزي  انقلاب آماده هستيم و بايد تصميم بگيريم  دقيق،خوب و متين مشكلات را حل و وضعيت پيش رو  را اداره كنيم تا آن هايي كه جمهوري اسلامي را پذيرا نيستند از فكر صدمه رساندن پشيمان شده و در مقابل اراده و تمدن اين ملت تسليم شوند.
 


آدرس کوتاه :