استاندار یزد:


استاندار یزد گفت: توجه به طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد و رفع موانع این پروژه‌ها در سازمان‌های ملی و وزارتخانه‌ها می‌تواند نرخ کاهش بیکاری کشور را به دنبال داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد؛ «محمود زمانی قمی» در ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد با اشاره به ویژگی ها و مزایای استان یزد که می تواند در حوزه گردشگری بسیار اثرگذار باشد، اظهار داشت: مزیت بزرگ استان یزد، بهره مندی از جاذبه‌هایی برای توسعه گردشگری است که باید برای بهره مندی از این ظرفیت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، برنامه ارائه داد.
وی همچنین با اشاره به مشکلاتی که در استان یزد وجود دارد که این مشکلات سبب افزایش نرخ بیکاری است، افزود: مدیران قبلی برای کاهش نرخ بیکاری کوتاهی نکرده اند اما مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات باید شناسایی شود.
زمانی قمی از جمله این مشکلات به بحث مهاجرپذیری استان یزد اشاره کرد و اظهار داشت: یزد استانی صنعتی است و اغلب صنایع نیز کارگر محور هستند و این امر سبب شده تحصیل‌کرده‌های استان به سایر استان‌ها مهاجرت کنند.
رئیس ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صیانت از واحدهای آماده به کار در استان یزد از اولویت‌های ستاد راهبردی و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان است، اظهار داشت: این مهم باید به درستی مورد پیگیری قرار گیرد.
زمانی قمی، تکمیل طرح‌های نیمه تمام را نیز از مواردی برشمرد که دارای اولویت است ما باید برای آن اهتمام ویژه و عزم جدی وجود داشته باشد، افزود: توجه به طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد و رفع موانع بسیاری از پروژه‌ها در سازمان‌های ملی و وزارتخانه‌ها می‌تواند نرخ کاهش بیکاری کشور را به دنبال داشته باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان‌های استان یزد بیان کرد: این ستاد به شهرستان های مختلف استان سفر خواهد کرد تا بتوانیم با برنامه ریزی، نسبت به کاهش نرخ بیکاری به عنوان یکی از اولویت‌های مهم اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم.
 


آدرس کوتاه :