دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد:


دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان یزد از فعاليت 145 مركز درماني اعتياد در استان خبر داد و بيان كرد: با توجه به آسيب هاي متعدد برآمده از اعتياد،ضروريست آگاهي بخشي و فرهنگ سازي در راستاي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر مورد توجه جدي قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري یزد، به منظور افزايش همكاري و مشاركت شهرداري و شوراي شهر يزد در راستاي اثربخشي هر چه بيشتر برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر، دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در جلسه هم انديشي و برنامه ريزي پيرامون اين موضوع در شوراي اسلامي شهر يزد حضور يافت.
دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد در اين جلسه  اظهار داشت: امروزه در كنار سه تهدید جهاني فقر، نابودي محيط زيست و تهديدات هسته اي، موضوع مواد مخدر و روان گردان به عنوان تهدید چهارم اجتماعی مطرح شده است و سود سرشار قاچاق مواد مخدر سبب شده تجارت غيرقانوني آن بعد از تجارت هاي غير قانوني نفت، اسلحه و توريسم جايگاه ويژه اي به خود اختصاص دهد.
« سيدمصطفي كرباسي» با بيان اينكه كشور ما به دليل موقعيت ويژه و حساس در منطقه، در مسير ترانزيت مواد مخدر قرار دارد افزود: افغانستان به عنوان بزرگترين كشور توليد كننده مواد مخدر سنتي در همسايگي ما قرار دارد و افزايش چشمگير سطح زير كشت در اين كشور در سال هاي اخير نشان مي دهد بايد با امكانات و جديت بيشتر با اين معضل جهاني مبارزه كرد.
كرباسي با اشاره به مواد مخدر محرك زاي موسوم به NPS ها تصريح كرد: امروزه بيش از 700 نوع مواد مخدر و محرك زاي صنعتي جدید وجود دارند كه اثرات آن به مراتب مخرب تر و خطرناك تر از مواد مخدر سنتي است كه اگرچه تاکنون در ایران حضوری نداشته اند ولی ضرورت دارد از طريق آگاهي بخشي و انجام فعاليت هاي فرهنگي و پیشگیری با جدیت بیشتر در براي اجتماعي شدن مبارزه با اعتیاد تلاش و مردم را واکسینه کنیم.
وي خاطرنشان كرد: يزد جزء ده استان كشور است که مجموعا دارای حجم كشفيات حدود 80 درصد مي باشد و با  اشاره به بند 57 سياست هاي كلي ابلاغي برنامه ششم توسعه و نيز ماده 80 برنامه مذكور؛كاهش 25 درصدي اعتياد تا سال پاياني اجراي اين برنامه، تكليفي است كه براي تحقق آن مشاركت تمامي دستگاه ها را مي طلبد..
 دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان يزد با اشاره به اينكه 145 مركز درماني اعتياد در استان در حال فعاليت هستند و  از اين تعداد 97 مركز در شهر يزد قرار دارد،به تكليف قانوني شهرداري ها در همكاري با شورا و مبارزه با اعتياد تاكيد كرد و  از اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد خواست ضمن اختصاص ده درصد از بودجه فرهنگي شهرداري ها به امر مبارزه با اعتياد بر اساس مصوبات ابلاغي، نسبت به فراهم سازي مكان مناسب جهت راه اندازي مرکز توانمند سازی و صیانت از معتادان بهبودیافته ويژه زنان نيز اهتمام ورزند.

 


آدرس کوتاه :