مديركل دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري يزد:


مديركل دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد در ديدار با اعضاي حزب نداي ايرانيان بر تقويت گفت و گوي جريانات سياسي با يكديگر تاكيد و گفت: افزايش سواد سياسي و تحرك بخشي به فعاليت موثر احزاب در بخش هاي مختلف جامعه با محوريت خانه احزاب استان مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، مديركل دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد با توجه به برنامه زمانبندي پيش بيني شده براي بازديد در سال جاري از دفاتر احزاب سياسي استان ؛ در دفتر حزب نداي ايرانيان حضور يافت و در اين ديدار به تبادل نظر  در زمينه پيوند موضوعات سياسي و اجتماعي روز  پرداخته است.
مديركل دفتر امور سياسي، انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد هدف از بازديد و ديدار با احزاب را توجه به افزايش نشاط و توسعه فرهنگي فعاليت هاي سياسي در استان دانست و بيان كرد:فعاليت احزاب سياسي بايد در قالب قانون جديد امتداد يابد.
« عباس حيدري » افزود: دفتر سياسي به عنوان نماينده دولت در استان حمايت هاي خوبي را در تشكيل و توسعه خانه احزاب داشته است و ضرورت دارد  تمام تلاش احزاب بر اين باشد كه فضاي به وجود آمده در جهت افزايش فعاليت هاي حزبي،برگزاري نشست ها،مناظرات و گفت و گوهاي بين حزبي مورد بهره برداري قرار گيرد.
حيدري اظهار داشت:هرچند بايد برخي محدوديت ها و شرايط فعاليت هاي حزبي در كشور را پذيرفت اما همه احزاب مي توانند با توجه به پتانسيل هايي كه در اختيار دارند براي هموار سازي و بهبود مسير فعاليت هاي سياسي تلاش كنند.
وي خاطرنشان كرد:در قالب فعاليت هاي حزبي مي توان در زمينه  افزايش سواد سياسي جامعه ،آشناسازي مردم با حقوق فردي و اجتماعي و كاهش شكاف بين  دولت ها  و مردم فعاليت هاي اثرگذاري را رقم زد كه دفتر سياسي و انتخابات استانداري آماده هرگونه همكاري و همراهي براي تحقق اين امر است .
مدير كل دفتر امور سياسي،انتخابات و تقسيمات كشوري استانداري يزد در پايان با اشاره به اهميت نقش نظارت اجتماعي احزاب گفت:تمام تلاش ما و همكارانمان در راستاي شكل گيري مناسب و توسعه فرهنگي و عملكردي احزاب استان مي باشد و بر اين اساس پيشنهادات و معرفي زمينه هاي مختلف و نو براي تحقق اين هدف مورد استقبال قرار مي گيرد.
گفتني است اعضاي حزب نداي ايرانيان نيز به بيان نظرات و ديدگاه هاي خود پرداخته و تسريع در ايجاد زمينه هاي مناسب براي فعاليت خانه احزاب را خواستار شدند.
 
آدرس کوتاه :