معاون عمراني استاندار يزد:


معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد بر تمركز نسبت به معرفي جامع و اثرگذار جاذبه هاي گردشگري در بخش هاي مختلف تاكيد و بيان كرد:تقويم همايش و جشنواره هاي استان يزد براي سال آينده تا پايان بهمن ماه تدوين مي شود.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،جلسه ستاد اجرايي خدمات سفر استان يزد به رياست «محسن صادقيان» معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد و با حضور «محمود شاكري شمسي» مديركل دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري در سالن مديريت بحران تشكيل شد.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد گفت:براي توسعه و رونق گردشگري در استان نيازمند برنامه ريزي منسجم و تجميع توانمندي ها هستيم و از سوي ديگر لازم است بر معرفي جامع و اثرگذار جاذبه هاي گردشگري در بخش هاي مختلف تمركز شود.
«محسن صادقيان» با اشاره به فاصله گرفتن از انجام فعاليت هاي پراكنده افزود:در فرصت باقي مانده فرمانداران،شهرداران و دستگاه هاي اجرايي موثر برنامه،همايش و جشنواره هاي پيشنهادي شهرستان ها را به اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان ارائه نمايند.
صادقيان بيان كرد:بر اساس برنامه هاي پيشنهادي ارائه شده تا پايان بهمن ماه سال جاري تقويم همايش ها و جشنواره هاي استان تدوين مي شود و بر اين اساس مي توان اقدامات موثرتري را با اشتراك توانمندي و تجربه هاي موفق شهرستان ها با يكديگر شاهد بود.
وي ادامه داد: برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و گردشگري در استان نيازمند تقويت در حوزه اطلاع رساني هستند تا زمينه جذب افراد بيشتري را فراهم سازد و از سوي ديگر ضروريست پيوست اقتصادي و اجتماعي جشنواره هايي كه تاكنون برگزار شده است نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.
معاون استاندار يزد خاطرنشان كرد:تهيه بروشور و نقشه هاي اطلاع رساني ويژه نوروز به صورت يكپارچه و هماهنگ انجام شود و دستگاه هاي اجرايي و نهادهاي مختلف از انجام فعاليت هاي پراكنده در اين حوزه خودداري كنند.
صادقيان افزود:در ايام مسافرت هاي نوروزي ايجاد ايستگاه هاي بين راهي و ورودي شهرها نيز نيازمند برنامه ریزی است تا گردشگران از راهنمايي و دريافت خدمات مناسب قبل از ورود به شهر نيز بهره مند شوند.
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري يزد در پايان گفت:دستگاه هاي اجرايي و پيمانكاران نيز عمليات اجرايي-عمراني در سطح استان را تا پايان اسفند ماه جمع بندي نمايند و در صورت ضرورت اجراي هر پروژه اي پس از آن اين موضوع را با نهادهاي مربوطه از جمله ستاد سفر هماهنگ كنند.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :