شناسه : 88559015
در مراسم رونمایی از بیانیۀ چشم‌انداز یزد شهر هوشمند مطرح شد؛


استفاده از ابزار فنّاوری ارتباطات و اطلاعات برای ارتقای زندگی شهروندان یزدی به عنوان هدف یزد از تبدیل به شهر هوشمند بیان شد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی استانداری یزد، روز پنج‌شنبه 26 اسفند ماه در مراسم رونمایی از «بیانیه چشم انداز شهر هوشمند یزد» هدف استان از تلاش برای تبدیل به شهر هوشمند، تبدیل به شهری پایدار و نوآور بیان شد.


شهر هوشمند، بیانگر مدیریت واحد شهری


نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از بیانیۀ چشم‌انداز شهر هوشمند یزد گفت: از آغاز کار یازدهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی شعار شهر هوشمند بارها بیان شد که خوشبختانه دانشگاه یزد در همین راستا کانون تفکر را راه اندازی کرد.
«سید ابوالفضل موسوی‌بیوکی» شهر هوشمند را تبلور هوشمندی مردم یزد و نیز بیانگر تحقق مدیریت واحد شهری دانست.
وی بیان کرد: شهر هوشمند قابلیت‌های بسیاری دارد که خوشبختانه در استان به همه ابعاد آن توجه شده است.
نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی شعار تبدیل یزد به شهر هوشمند را هدف ارزشمندی برای داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دانست و افزود: تبدیل یزد به شهری با شاخص‌های شهر هوشمند از اقدامات ارزشمندی است که یزد گنجایش آن را دارد و می‌تواند از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا پیگیری شود.


شهر هوشمند مبتنی بر تفکر و فنّاوری


شهردار یزد در مراسم رونمایی از بیانیه چشم‌انداز شهر هوشمند یزد، شهر هوشمند را نتیجۀ تفکر دانست و گفت: تفکر هوشمند مبتنی بر برنامه‌ریزی و فناوری روز دنیاست.
«محمدرضا عظیمی‌زاده» نتیجۀ شهر هوشمند را بر مبنای هم‌افزایی دولت و دانشگاه و بخش خصوصی دانست که منجر به هم‌افزایی و نظارت درست با هدف ارتقای کیفیت زندگی شهروندان می‌شود.  


تمرکز بر آینده‌اندیشی در کانون تفکر شهر هوشمند


رئیس دانشگاه یزد در این مراسم با بیان اینکه شهر هوشمند تضمین کننده توسعۀ پایدار اقتصادی است، دربارۀ چگونگی آغاز به‌کار کانون «تفکر» گفت: مطالعات شهر هوشمند در مرکزی به نام کانون تفکر به پیشنهاد نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی در دستورکار دانشگاه یزد قرار گرفت.
«محمدصالح اولیا» هدف از راه اندازی کانون تفکر را جلب مشارکت و هماهنگی سازمان‌ها برای آماده‌سازی یزد به عنوان شهر هوشمند بیان کرد و افزود: کانون تفکر با هدف ایده‌پردازی، ارائۀ راه‌حل برای مشکلات و چالش‌ها و نیز آینده‌اندیشی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌ها راه ا‌ندازی شده است.
اولیا با بیان اینکه شهر هوشمند تلفیقی از مشارکت دولت، دانشگاه و بخش خصوصی است، گفت: استان یزد به مرکز پایش برای رصد برنامه‌ها و پروژه‌ها نیاز دارد که این مهم جز با مشارکت همۀ دستگاه‌های استان محقق نمی‌شود.
گفتنی است در پایان این مراسم از بیانیۀ چشم‌انداز شهر هوشمند یزد و نیز از کارت شهروندی با حضور استاندار یزد، نمایندۀ مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی ، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعۀ منابع استاندار ،  شهردار یزد،  رئیس دانشگاه یزد و جمعي از مديران مرتبط با طرح رونمایی شد.