مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد:


فخرالسادات خامسی‌هامانه در جلسه‌ای که با موضوع انجمن اولیا و مربیان برگزار شد گفت: باید به نهادینه شدن فرهنگ کار در میان دانش‌آموزان توجه کرد و در نظر گرفت که آموزش و پرورش در کنار آموزش به کارآفرینی و ایده‌پردازی نیز توجه کند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، «فخرالسادات خامسی‌هامانه» در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش که با حضور مدیرکل انجمن اولیا و مربیان وزارت کشور برگزار شد، این انجمن را تنها با آموزش و پرورش در ارتباط ندانست و گفت: باید به انجمن اولیا و مربیان به عنوان رابط بین خانواده‌ها و دولت نگاه کرد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد بیان کرد: انجمن اولیا و مربیان باید نقش تسهیلگری بین مردم و دولت را با تأثیر بیشتری ایفا کند؛ چراکه این انجمن به عنوان قدیمی‌ترین انجمن غیردولتی و تأثیرگذارترین شورای غیردولتی بسیار مهم است و باید در برنامه‌ریزی‌ها به اهمیت جایگاه آن توجه شود.
به گفتۀ خامسی، نقش خانواده در سند تحول بنیادین که برای آموزش و پرورش تعریف شده بسیار مؤثر است و انجمن اولیا و مربیان می‌تواند نقش مهمی در تحقق این سند داشته باشد لذا باید توجه کرد که ارتباط این انجمن تنها با وزارت آموزش و پرورش نباشد.
وی با تأکید بر حفظ ارتباط دوسویه، گفت: لازم است مسئولیت اجتماعی، فرهنگی و عاطفی انجمن اولیا و مربیان را در کنار مسئولیت اقتصادی و جذب منابع مالی آن در نظر گرفت و دقت کرد که مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی دانش‌آموزان در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی تقویت شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد با اشاره به طرح مشترک سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش، خواستار شد که انجمن اولیا و مربیان در طرح نماد(نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان) مشارکت داشته باشد.
به گفتۀ این مسئول، پس از انقلاب نقش تربیتی به عهده آموزش و پرورش بوده که این مهم باعث شده است خانواده‌ها بیش از حد به جایگاه آموزش و پرورش در بحث تربیتی توجه کنند؛ در حالی که نباید نقش خودمراقبتی خانواده‌ها در این خصوص فراموش شود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تصریح کرد: تأکید ما این است که خانواده‌ها به این موضوع توجه ویژه کنند که مدارس امروز باید با متدهای روان‌شناختی و مدل‌های کارآفرینانه اداره شود و همچنین باید تاب‌آوری اجتماعی دانش‌آموزان را مدنظر داشته باشند.
خامسی از انجمن اولیا و مربیان خواستار شد که از آموزش و پرورش انتظار تقویت مهارت‌های زندگی و کارآفرینی در دانش‌آموزان را داشته باشد و این مطالبه را پیگیری کند.
*خبرنگار: مریم بهرامی
*عکاس: امید استواری


آدرس کوتاه :