رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور از روابط عمومی استانداری یزد در اجرای شایسته قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای رعایت حقوق شهروندی تقدير کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، در متن تقدیر و تشکر " سیدرمضان شجاعی کیاسری " رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور خطاب به روابط عمومی استانداری یزد آمده است:  پیرو ارزیابی های انجام شده از روابط عمومی استانداریهای سراسر کشور برای روند اجرای شایسته قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در راستای رعایت حقوق شهروندی و احراز ۱۰۰ درصدی پاسخگویی از همکاران محترم روابط عمومی استانداری یزد تقدیر و تشکر می نمایم.
آدرس کوتاه :