معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار:


معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار يزد با تاكيد بر اينكه مردم هر چه بيشتر از انديشه ای پويا و قوی برخوردار باشند در شكل دهی به سبک زندگی خود موفق تر عمل می كنند، گفت: ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانی پشتوانه توسعه در جامعه است.

به گزارش روابط عمومی استانداری یزد، «علي زينی وند» با توجه به درپیش بودن برگزاري آئين كتاب سال در يزد،‌ بیان کرد: كيفيت و تنوع از عوامل اصلي ترغيب مخاطب به مطالعه است و براين اساس بايد نويسندگان و ناشران نسبت به كيفيت و شيوه ارائه آثار خود دقت کنند و با نگاه كارشناسي وارد این حوزه شوند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار افزود: لازم است تقويت اطلاع رساني و توجه به كتاب در جايگاه يک كالاي فرهنگي مورد توجه قرار گيرد زيرا توسعه و پيشرفت در هر جامعه اي بدون اصلاح نظام آموزشي و تقويت سطح آگاهي مردم امكان پذير نخواهد بود.
وی با تاكيد بر اينكه مردم هر چه بيشتر از انديشه ای پويا و قوی برخوردار باشند در شكل دهی به سبک زندگی خود موفق تر عمل می كنند، ادامه داد: ترويج فرهنگ كتاب و كتابخوانی پشتوانه توسعه در جامعه است.
زيني وند خاطرنشان کرد: برگزاري آئين كتاب سال يزد و برنامه هايي از اين قبيل راهكارهايی مناسب براي دوستي مردم با كتاب است اما براي ترويج فرهنگ كتابخواني و مطالعه در استان به يک برنامه ريزي صحيح و مداوم نياز داريم تا راهكارهاي عملي متنوع ما را به نتيجه پايدار برساند.
وی ادامه داد: استان يزد از جايگاه فرهنگي و هنري غني در تاريخ ايران و جهان برخوردار است كه براي ماندگاري و رشد اين پشتوانه اجتماعي بايد مشاركت مردم در برنامه هاي كتاب محور تقويت شود زيرا افراد با قرار گرفتن در محيط هاي فرهنگي و كتابخانه ها علاقه بيشتري به مطالعه پيدا مي كنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: تبادل فرهنگي بين كشورهاي مختلف، اشتراک گذاري تجربه و دانش را به همراه دارد و مي توان از ظرفيت توريستي يزد در زمينه مبادلات فرهنگي و هنري به ويژه آثار مكتوب بهره مند شد.
زيني وند افزود: اگر بتوانيم از يک سو در برگزاري آئين كتاب سال نيازهاي مختلف به مطالعه در جامعه را پاسخ داده و از سوي ديگر نيز توانمندي هاي استان يزد در اين عرصه را فعال سازيم علاوه بر افزايش سرانه مطالعه استان، در عرصه اقتصاد محصولات فرهنگي نيز گام هاي موثري برداشته مي شود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار در پايان سخنان خود خاطرنشان كرد: جشنواره ها و برنامه هايي از اين قبيل كه هدف ترويج آگاهي و  بينش را در جامعه دنبال مي كنند براي اثرگذاري بيشتر نيازمند برگزاري برنامه هاي جنبي و جذاب هستند تا علاقه مندی بيشتري را براي مردم به همراه داشته باشند.
 
آدرس کوتاه :