سرپرست استانداري يزد:


سرپرست استانداري يزد با اشاره به اهميت سرمايه گذاري در آموزش و پرورش و اثربخشي اين موضوع در نظام خانواده گفت:تبادل تجربه هاي موثر در مسير اجتماعي شدن نماز مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،«محمدعلي طالبي» با حضور در جلسه شوراي منطقه اي نماز كه در ستاد اقامه نماز استان يزد برگزار شد بر ايفاي نقش همه مسئولان  در گسترش فرهنگ و تعاليم اسلامي به ويژه موضوع نماز به عنوان ستون اصلي دين تاكيد كرد.
 طالبي بيان كرد:خوشبختانه تجارب خوبي را در زمينه اقامه و توسعه فرهنگ ارزش هاي ديني در يزد شاهد هستيم و به دليل وجود برخي دشمني ها كه خواهان نشر فرهنگ غلط در جامعه هستند،تبادل تجربه هاي موثر در سطوح مختلف مي تواند در مسير اجتماعي شدن نماز موثر واقع شود.
سرپرست استانداري يزد اظهار داشت: تمركز بر آموزش و پرورش و  اجراي برنامه هاي مشاركتي،گروهي،متنوع و جذاب براي دانش آموزان با تكيه بر ارزش هاي ديني و نماز مي تواند با تربيت اجتماعي دانش آموزان  همسو  باشد كه در اين زمينه ضروريست كاركردهاي نماز  به شكل مناسبي تبليغ و تبيين شود.
طالبي افزود: در استان يزد موفقيت هاي شاخصي در موضوعات علمي و درسي وجود دارد اما  دغدغه اصلي خانواده ها ضعف روحيه اجتماعي و كار جمعي در دانش آموزان است كه  تجربه هاي موفق با موضوع نماز نشان داده است از اين طريق مي توان اين ضعف را پوشش داد.
وي خاطرنشان كرد: اين آثار و نتايج بعد از مدتي در زندگي شخصي افراد نيز هويدا مي شود يعني با  انسان هاي توانمندي مواجه مي شويم كه به لحاظ اجتماعي قابليت هاي بسياري نسبت به ديگران دارند و مي توانند جامعه را از آن بهره مند سازند.
معاون سياسي،امنيتي و اجتماعي استانداري يزد گفت: با برنامه ريزي موثر و ايجاد انگيزه در مديران مدارس، معلمان پرورشي ،تربيتي و روحانيوني كه با آموزش و پرورش همكاري بيشتري دارند مي توان برنامه هايي اثرگذار و متنوع را با پيوست هاي ديني و مذهبي شاهد بود.
سرپرست استانداري يزد در پايان افزود: سرمايه گذاري بر قشر  دانش آموز براي اجتماعي سازي نماز  زمينه پرورش نسلي را فراهم مي سازد كه با نماز،خدا و ارزش هاي اعتقادي  ارتباطي مناسب برقرار كرده اند و توجه به اين كانون تربيتي مهم  اثرات مثبتي نيز براي خانواده و جامعه به همراه دارد.

*خبرنگار:فاطمه شريفي
*عكاس:رضا زارع


آدرس کوتاه :