معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد بر توجه به مهارت محوری،توازن شغلی و توسعه توانمندی های علمی در تدوین سند آمایش علم و فناوری استان یزد تاکید کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد،کارگروه  تخصصی آموزش،پژوهش،فناوری و نوآوری استان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد و اعضای این کارگروه در سالن شهید موحدین تشکیل جلسه داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد گفت:خوشبختانه در دولت تدبیر و امید جهت دهی خوبی نسبت به  فعالیت های آموزشی مبتنی بر شیوه های مهارتی و متناسب با نیازهای کشور صورت گرفته است.
«علی زینی وند» افزود:در مسیر توسعه استان دانشگاه ها باید از حالت تک بعدی خارج شده و به اتاق فکر بخش های مختلف تبدیل شوند.
زینی وند خاطرنشان کرد:ایجاد گفتمان نسبت به موضوعات فناورانه و دانش بنیان استان را به مرحله پذیرش موضوع از سوی جایگاه های متنوع  و حرکت در این راستا نزدیک می کند.
وی اظهار داشت: تدوین سند آمایش علم و فناوری استان برای رسیدن به نقشه راهی روشن و برنامه هایی منسجم در این حوزه ضروریست و  در تهیه این سند مولفه هایی از جمله توسعه توانمندی های علمی و توازن شغلی نیازمند توجه می باشند.
معاون استاندار یزد افزود:تاکید بر شرایط زیست محیطی به ویژه آب،در نظر گرفتن پتانسیل های شاخص بخش کشاورزی از جمله  کشت های کم آب خواه و پرورش اسب به عنوان ظرفیتی فعال نیز از دیگر ابعاد مهم در تدوین این سند  به حساب می آیند.
زینی وند بیان کرد: مشاغل دانش بنیان و نوپا نیز از شاخص های دیگر برای تدوین سند آمایش علم و فناوری در استان یزد محسوب می شوند و نهادهای موثر نیز باید برای همسو شدن با تغییرات بر آمده از این حوزه برنامه های پیش رو را بروزرسانی کنند.
*خبرنگار:فاطمه شریفی
*عکاس:حسن کرمی
 


آدرس کوتاه :