استاندار يزد خواستار شد:


«محمود زماني قمي» به نقش ورزش پرطرفدار فوتبال در نشاط اجتماعي اشاره و بهره مندسازي استان از ظرفيت هاي قانوني و مسئوليت اجتماعي بخش خصوصي در امر ورزش براي تقویت رشته فوتبال را خواستار شد.

به گزارش اداره كل روابط عمومي استانداري يزد،نشست هم انديشي و برنامه ريزي براي تقویت ورزش فوتبال استان با حضور استاندار يزد،معاونين استاندار،مديران موثر در اين موضوع،نمايندگان بخش خصوصي و اعضاي هيئت فوتبال استان يزد در سالن جلسات ورزشگاه شهيد نصيري برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه گفت:احيا فوتبال و تشكيل تيمي به عنوان نماينده استان در رقابت هاي كشور ضرورتي قابل توجه است زيرا فوتبال در جايگاه  رشته اي پر طرفدار برای جامعه به عنوان پيشاني ورزش شناخته مي شود و نقش موثري در ايجاد نشاط و پويايي نسل جوان دارد.
«محمود زماني قمي» با اشاره به جلسات برگزار شده در موضوع فوتبال با حضور بخش هاي مختلف ،اظهار داشت:يزد با پيشينه خوب ورزشي و ظرفيت هاي شاخص حمايتي نبايد در رديف استان هاي بدون نماينده از رشته فوتبال قرار داشته و اين وضعيت قابل پذيرش نمي باشد.
زماني قمي خاطرنشان كرد:جلساتي با حضور نمايندگان بخش خصوصي،مديران موثر در اين حوزه و هيئت فوتبال استان برگزار و ظرفيت هاي قانوني و توانمندي هاي یزد براي تشكيل تيم و تقويت بسترهاي ورزشي شناسايي و بر اين اساس ساختار تيمي كه با استفاده از اين بسترها مي تواند فعاليت خود را آغاز كند برنامه ريزي شود.
وي افزود:تجربه اخير مسابقات فوتبال جام جهاني نقش اين رشته ورزشي را در سالم سازي و پويايي فضاي اجتماع به خوبي نشان داد، بر اين اساس پس از تجميع ظرفيت هاي قانوني اين موارد براي تقويت حمايت صنعت از ورزش به واحدهاي فعال ابلاغ مي شود و از سوي ديگر نيز واحدهای صنعتی بايد مسئوليت اجتماعي خود را در اين عرصه مورد توجه قرار دهند.
نماينده عالي دولت در استان تصريح كرد:پس از ابلاغ اين ظرفيت هاي قانوني و تعيين ساختار فعاليت تيم جديد، از سوي دستگاه هاي اجرائي و مديريت استان نيز نظارت جدي براي اجرايي شدن اين فرآيند صورت مي گيرد و مسئله ارتقا ورزش فوتبال  نيز با همت و شوق جوانان و پيگيري علاقه مندان به اين ورزش به شكل خوبي حل و فصل مي شود.
استاندار يزد در پایان بيان كرد:نشست هم انديشي ديگري براي تجميع حمايت هاي بخش هاي مختلف از ورزش استان به ويژه فوتبال به زودي برنامه ريزي و تلاش مي شود ساماندهي به اين موضوع با سرعت بيشتري در دستور كار قرار گرفته تا به لطف پروردگار نتايج خوبي را نيز شاهد باشيم.
 


آدرس کوتاه :